Artikel-ID : 00203888 / Senast ändrat : 27/06/2019

Programvaruuppdatering som höjer säkerheten på 2015, 2016 och 2017 års Android TV-modeller från Sony

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel

Bästa kund

Vi har släppt programvaruuppdateringar som förbättrar säkerheten på vissa BRAVIA-tv-apparater och åtgärdar ett potentiellt säkerhetsproblem med mmap-funktionen, som är ett av Unix-systemanropen. Just nu finns det ingen allmänt accepterad metod att åtgärda säkerhetsproblemet.

Om tv:n inte har uppdaterats automatiskt kan du hämta och installera den senaste uppdateringen.

 

Resolution (Upplösning)

Om tv:n är inställd på att uppdatera automatiskt när du är ansluten till internet bör den redan ha uppdaterats. De berörda modellerna är inställda på att uppdatera automatiskt som standard.

Gå till modellens produktsida och titta i avsnittet Downloads (hämtningar) för att kontrollera om din tv har uppdaterats. Du hittar instruktioner för hur du kontrollerar programvaruversionen genom att klicka på länken Firmware update (uppdatering av inbyggd programvara). Om tv:n inte redan har uppdaterats följer du instruktionerna för att hämta och installera uppdateringen.

 

Berörda modeller:

TV-serierVersion av den inbyggda programvaran som krävs

W75C, W80C, W85C, S80C, S85C, X80C, X83C, X85C, X90C, X91C, X93C, X94C, SD85, XD85, XD93 and XD94 Series

 v5.381 eller senare

XD70, XD75, XD80, SD80, XD83, ZD9, XE80, XE83, XE85, XE90, XE93, XE94, and A1 Series

 v6.5629 eller senare

Vet du inte vilken serie din modell tillhör? Här är några exempel:

  • KDL-75W855C
  • KD-65X9305C
  • KD-55XD8577
  • KD-65ZD9
  • KD-75XE9405
  • KD-55A1

 

Erkännande:

MWR Labs rapporterade detta säkerhetsproblem. Vi vill tacka dem för deras hjälp.