nicolai brix som förbereder en tagning på sin sony-kamera

Nicolai Brix

Nicolai Brix | Denmark

”Berättelsen först”

Nicolai är visuell producent, fotograf och fotojournalist med en bakgrund som stillbildsfotograf. När videofunktioner först började dyka upp på digitalkameror, tyckte Nicolai att det var intressant och utmanande att försöka berätta historier med rörliga bilder och ljud, och kunna uttrycka sina känslor på ett mycket djupare och sannare plan än när han tog bilder på andras berättelser. Han är en mycket kreativ och visuell fotograf som också har en passion för det journalistiska inslaget i berättandet. Han har delat upp sin karriär i två: den redaktionella delen med dokumentärer och tv-program, och den kommersiella delen med fokus på varumärken och starka visuella presentationer av berättelsen. Han har arbetat i egen regi i 15 år men har nu i uppdrag att ta fram videomaterial och digitalt innehåll för ett stort europeiskt modemärke.

Nicolais utrustning

Nicolais berättelser