Music Center for PC

  Batchkonvertering av ATRAC-filer

  1. Välj (Meny) längst upp till vänster på skärmen och välj sedan [Batchkonvertera ATRAC] på [Verktyg]-menyn.
  2. Bekräfta informationen som visas och välj [Nästa].
  3. Välj Filtyp som ATRAC- filerna ska konverteras till, ange ATRAC-bearbetning efter filkonvertering, och välj sedan [Nästa].
  4. Bekräfta informationen som visas och välj [Starta].

   OBS!

   Om det finns många ATRAC-filer kan konverteringen ta en stund.

  5. När batchkonverteringen är klar, välj [OK].

   OBS!

   ATRAC-filer raderas från innehållet i Mitt bibliotek, och de konverterade AAC- eller FLAC-filerna registreras.
   ATRAC-filerna förblir lagrade i PC-mappen.