Music Center for PC

  Ställa in utdataformatet för ASIO/WASAPI exklusiv.

  Du kan ställa in utdataformatet för ASIO/WASAPI exklusiv.

  1. Klicka på (meny) överst till vänster på skärmen och välj sedan [Inställningar] från menyn [Verktyg].
  2. När fönstret [Inställningar] visas, klicka på [Ljudutgång] i den vänstra delen av fönstret [Inställningar].
   Välj Ljudutgång.
  3. Välj [Rekommenderad inställning] eller [Manuell inställning].
   • Ange [Rekommenderad inställning] som inställning för uppspelning av låtarna.
    Den optimala samplingsfrekvensen ställs in automatiskt i enlighet med ljudutgångsenheten och låten som spelas.
   • Ange [Manuell inställning] som inställning för uppspelning av låtarna.
    Du kan ställa in bitdjupet och samplingsfrekvensen efter eget önskemål.