Music Center for PC

  Omvandla bithastigheten när spår överförs till en ljudenhet, t.ex. en WALKMAN®

  Den här inställningen konverterar spår som finns lagrade på datorn till AAC-format när du överför dem vilket gör att fler spår kan överföras till ljudenheten.
  Du kan ange önskad bithastighet på menyn [Inställningar].

  1. Klicka på (meny) överst till vänster och välj [Inställningar] på menyn [Verktyg].
  2. Klicka på [Enhetsöverföring] till vänster i fönstret [Inställningar].
  3. Välj [Auto assign överföring: Filen kommer alltid att konverteras till AAC-format och överförs sedan.] under [Överföringsläge] och välj sedan önskad bithastighet på rullgardinsmenyn [Omvandlings bithastighet:].
  4. Klicka på [OK] för att stänga fönstret.
  Proceduren är nu slutförd. Kontrollera att låtarna har överförts till ljudenheten med de inställningar som du har angett.