Music Center for PC

  Byta filöverföringsläge

  Ändra läget för filöverföring mellan datorn och din WALKMAN® från MTP till MSC.

  1. Anslut din Walkman till datorn.
  2. Kontrollera filöverföringsläget.

   Öppna Utforskaren i Windows och välj [Dator] - [WALKMAN].

   • Om filöverföringsläget är inställt på MTP:
    [Lagringsmedium]-mappen visas på följande sätt. Gå vidare till Steg 3 för att byta till MSC.
   • Om filöverföringsläget är inställt på MSC:
    En lista över mapparna i din Walkman visas på följande sätt. I så fall behöver du inte utföra följande procedur. Använd ”Music Center for PC” som det är.
  3. Ändra filöverföringsläget till MSC.
   1. Öppna [Enhetshanteraren].
    • Windows 7:
     Välj [Start] - [Kontrollpanelen] - [System].
     Välj [Enhetshanteraren] på [System]-skärmen.
    • Windows 8.1:
     Högerklicka på [Start] och välj [Enhetshanteraren].
    • Windows 10:
     Högerklicka på [Start] och välj [Enhetshanteraren].
   2. Utför kommandot [Uppdatera drivrutiner].

    Högerklicka på [Bärbar enhet] - [WALKMAN] på [Enhetshanteraren]-skärmen, och välj sedan [Uppdatera drivrutiner].

    Välj [Välj drivrutinsprogramvara som redan finns på datorn] på skärmen som visas, och välj sedan [Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn].

    Välj [USB-masslagringsenhet], och välj sedan [Nästa].

    Filöverföringsläget ändras till MSC.