Music Center for PC

  Begränsningar för överföring av material

  • Ett felmeddelande visas och överföringen misslyckas i följande fall:
   • När du försöker överföra låtar som inte kan spelas i ”Music Center for PC”.
   • När du försöker överföra låtar som ljudenheten, t.ex. en WALKMAN®, inte har stöd för.
   • När det lediga utrymmet på ljudenheten är mindre än filstorleken på den låt som du försöker överföra.
  • Om man ändrar eller raderar destinationen för låtar går det inte att överföra dem.
  • Koppla inte bort ljudenheten från datorn när data överförs. Det kan leda till att data förstörs eller att det uppstår funktionsfel.
  • Medan materialet överförs kan datorn inte gå över i inaktiva lägen, till exempel viloläge, med hjälp av timerfunktionen.