Music Center for PC

  Ta bort låtar från ljudenheten

  Du kan ta bort låtar från en ljudenhet, t.ex. en WALKMAN®, med ”Music Center for PC”.
  Följ anvisningarna nedan när du vill ta bort onödiga låtar och öka det lediga utrymmet på ljudenheten.

  1. Anslut ljudenheten till datorn.
  2. Välj den anslutna enheten i [Överför och hantera] (A) i sidofältet.

   Överföringsskärmen visas.

  3. Klicka på [Hantera låtar i enheten] (B).
  4. Välj en låt som du vill radera.

   Tips

   • För att välja flera låtar, välj de olika låtarna medan du håller ned [Ctrl]-tangenten.
   • För att välja alla låtar, tryck på tangenten [A] medan du håller ned [Ctrl]-tangenten.
   • För att välja en följd av låtar, välj låtar medan du håller ned [Shift]-tangenten.
  5. Klicka på [meny] (C) för den låt som du vill radera.
  6. Klicka på [Radera].

   En skärm för bekräftelse visas.

  7. Klicka på [Ja].