Music Center for PC

  Hur man använder överföringsskärmen

  I det här avsnittet beskrivs överföringsskärmen.

  Anslut en ljudenhet, t.ex. en WALKMAN®, till datorn och välj den anslutna enheten i [Överför och hantera] (A) i sidofältet. Överföringsskärmen (B) visas.

  Information på överföringsskärmen

  (1)

  (Överför till enhet)
  Överför det valda innehållet i innehållslistan till enheten.

  (2)

  Enhetens namn
  Enhetens namn visas.
  (t.ex. NW-A50-serien)

  (3)

  Destination
  Det går att välja [Systemlagring] eller [Minneskort] som destination.

  (4)

  Ledigt utrymme
  Här visas det lediga utrymmet på destinationen.

  (5)

  [Hantera låtar i enheten]
  Klicka här för att se en lista över innehållet på enheten.
  Du kan importera innehållet till datorn eller ta bort innehåll från enheten.

  (6)

  [Inställningar för enhetsöverföring]
  Klicka här för att visa inställningsskärmen för överföringar.
  Du kan ändra inställningarna för överföringsläget.