Music Center for PC

    Konfigurera förinställda equalizerinställningar för enskilda låtar eller album

    Om du konfigurerar önskade förinställda equalizerinställningar för enskilda låtar eller album, används de förinställda equalizerinställningarna under uppspelningen.

    Välj en låt eller ett album från innehållslistan och välj sedan önskad förinställd equalizerinställning via objektet [Equalizer]. Du kan även högerklicka på en låt eller ett album för att välja [Egenskaper]. Välj sedan önskad förinställd equalizerinställning via objektet [Equalizer].

    OBS!

    • De förinställda equalizerinställningarna går bara att använda när equalizerfunktionen är inställd på [].