Music Center for PC

  Justera ljudkvaliteten manuellt

  När du spelar en låt vars ljudkvalitet du vill justera, klickar du på (Equalizer) (A) och ställer in equalizerfunktionen på [].
  Dra i respektive skjutreglage för att justera ljudkvaliteten. Skjutreglage är arrangerade efter frekvens från vänster till höger (från bas till diskant).

  Ange ett namn på förinställningen (B) och välj [Spara] för att spara den justerade ljudkvaliteten som en förinställd equalizerinställning.
  Sparade förinställda equalizerinställningar visas i snabbvalslistan.

  För att återställa inställningen till ojusterad ljudkvalitet

  Ställ in [Equalizer] på [Av].

  Tips

  • När du vill radera en sparad förinställd equalizerinställning klickar du på ikonen Papperskorgen (C) medan önskad förinställd equalizerinställning är vald.
   Det går inte att radera de ursprungliga förinställda equalizerinställningarna.
  • Även om man släcker equalizerskärmen utan att spara den justerade ljudkvaliteten som en förinställd equalizerinställning, spelas låtarna med den justerade ljudkvaliteten.