Music Center for PC

  Använda DSEE HX-funktionen

  Den här funktionen förbättrar ljudkvaliteten för ljudfiler. Funktionen återskapar de klara, höga ljuden som ofta försvinner.

  Klicka på (DSEE HX) (A) i uppspelningsfunktionerna och ställ in DSEE HX-funktionen på [].

  OBS!

  • DSEE HX-funktionen går att använda när (Ljudutgång) är inställt på [ASIO] eller [WASAPI exklusiv].
  • DSEE HX-funktionen fungerar inte i följande fall:
   • Du spelar en CD-skiva.
   • Du spelar en låt i DSD-format.
   • Du spelar en låt med en kvantiseringsbithastighet över 16 bitar och en samplingsfrekvens över 48 kHz.