Music Center for PC

  Ändra uppspelningssätt för låtar (upprepad spelning/slumpspelning)

  Det går att ändra uppspelningssättet. (Upprepad spelning/slumpspelning)

  Upprepad spelning

  Spelar en låt eller alla låtar som visas i innehållslistan upprepade gånger.

  Slumpspelning

  Spelar låtar som visas i innehållslistan i slumpmässig ordning.

  Du kan växla mellan slumpmässig och normal uppspelning och ställa in typ av upprepad uppspelning genom att klicka på (slumpspelning) eller (upprepad spelning) flera gånger vid uppspelning (A).

  • Blanda:
   Spela låtarna i innehållslistan i slumpmässig ordning.
  • Upprepa 1 låt:
   Nästa låt spelas upprepade gånger. Om du går över till det här läget medan en låt håller på att spelas, upprepas den låten.
  • Upprepa alla:
   Spela alla spår i innehållslistan upprepade gånger. Om album visas i [Mitt bibliotek], spelas spåren i det valda albumet upprepade gånger.

  Tips

  Om du vill använda slumpspelning enbart inom valt album eller vald spellista, så gör följande inställningar.

  1. Klicka på (Meny) i det övre vänstra hörnet, och välj [Inställningar] på [Verktyg]-menyn.
  2. Välj [Valt Område] under [Uppspelning av låtar].