Music Center for PC

  Uppspelningsskärmen

  Objektens namn och funktioner

  (A) Uppspelningsfunktioner (*)

  Följande funktioner går att använda:

  • Uppspelning av låtar
  • Ändra uppspelningsläge
  • Justering av ljudkvaliteten (equalizerfunktionen)
  • Volym osv.
  (B) Sidofält

  Det går att växla mellan följande skärmar:

  • Lista över låtar eller spellistor
  • Överföringsskärmen
  (C) Innehållslista

  Det går att se en lista över låtar eller spellistor.

  (Högupplösningsljud)
  Denna ikon anger material med högupplösningsljud.
  (Ingen fil på platsen där filer sparas)
  Denna ikon visas när platsen där filer sparas inte har något sparat innehåll.
  (D)Meny

  Du kan importera filer, ändra textstorleken på displayen, visa hjälp osv.

  * (A)Mer information om uppspelningsåtgärder

  (1)

  (Slumpspelning)
  Klicka på knappen för byta till slumpmässig uppspelning.
  (Tillbaka)
  Klicka på knappen för att gå till början av det nuvarande spåret.
  Klicka på knappen snabbt två gånger för att gå till början av föregående spår.
  / (Spela upp/Pausa)
  Klicka på knappen för att starta eller pausa uppspelningen.
  (Nästa)
  Klicka på knappen för att hoppa till början på nästa låt.
  (Upprepad spelning)
  Klicka på knappen för att ändra inställningarna för upprepad spelning.

  (2)

  Aktuellt spår
  Klicka på knappen för att visa materialet som håller på att spelas.
  När du väljer ett artistnamn eller ett albumnamn går skärmvisningen över till respektive kategori.

  (3)

  (DSEE HX)
  Klicka på knappen för att slå på eller av DSEE HX-funktionen.
  (Equalizer)
  Klicka på knappen för att slå på/stänga av equalizerfunktionen. Du kan justera ljudkvaliteten.
  (Ljudutgång)
  Klicka på knappen för att välja ljudutmatningsmetod eller ljudutgångsenhet.
  (Uppspelningskö)
  Klicka på knappen för att visa kön med nuvarande och kommande spår. Du kan ta bort spår från kön eller ändra ordningen på låtarna.
  (Volym)
  Flytta skjutreglaget åt vänster eller höger för att reglera volymen. Klicka på ikonen (volym) på sidan av skjutreglaget för att stänga av ljudet.

  (4)

  Uppspelningsposition
  Den här stapeln visar uppspelningspositionen.
  Flytta skjutreglaget eller välj önskad position när du vill ändra uppspelningspositionen.

  (5)

  (Visa med omslagskonst) / (Visa som en lista)
  Visningen av innehållslistan ändras.
  * Endast vissa kategorier stöds.
  (Filtrera sökning)
  Du kan göra en filtersökning i innehållslistan.

  Ändra textstorlek

  1. Klicka på (meny) överst till vänster och välj [Inställningar] på menyn [Verktyg].
  2. Välj [Visa skärm] (A) och välj sedan textstorlek bland [S] / [M] / [L] under [Textstorlek] (B).
  3. Klicka på [OK].

  Ändra objekten som visas i innehållslistan

  1. Klicka på (meny) överst till vänster och välj [Inställningar] på menyn [Verktyg].
  2. Välj [Objekt som visas på låtlista] (A) och flytta sedan objekten som ska visas i innehållslistan till [Objekt som ska visas] (B).
  3. Klicka på [OK].

  Ändring av Applikationens displayfärg

  1. Välj [Se]-menyn under (Meny) längst upp till vänster på skärmen, och välj sedan [Applikationens displayfärg] bland följande: [Vit], [Svart], [Röd], [Blå], eller [Grön].

  Ändring av Avstånd när listans visas

  1. Välj [Se]-menyn under (Meny) längst upp till vänster på skärmen och välj sedan [Avstånd när listans visas] bland följande: [standard] eller [Smal].

  Visning av låtarna i ett album

  1. Välj [Album], [Nyligen tillagd], eller [Spellistor] i fältet till vänster.
  2. Används för att ändra albumvisningsmetoden till [Visa som lista](B).
  3. Klicka på [>](C) till höger om omslagsbilden.

  Tips

  Namnen på låtarna i albumet visas.
  För att stänga albumlåtskärmen klickar man på [∨](D) för att gömma undan låtarna.