Music Center for PC

    Omslagskonsten för låtarna som har importerats till "Music Center for PC" visas inte.

    Omslagskonsten för låtarna som har importerats till ”Music Center for PC” visas eventuellt inte direkt efter att låtarna har importerats.Vänta en stund och kontrollera sedan om omslagskonsten visas.

    Om omslagskonsten inte visas trots att du har väntat en stund, utför följande kontroll.