Music Center for PC

  Installationsanvisningar

  OBS!

  • Om du använder en WALKMAN® som släpptes på marknaden i eller före december 2013, måste du byta filöverföringsläge från MTP till MSC innan du använder ”Music Center for PC”. För närmare detaljer, se kolumnen ”Överföring av musikfiler” under ”WALKMAN®” i Apparater som stöds. Utför proceduren i ”Byta filöverföringsläge” för att ändra filöverföringsläget om det behövs.
  1. Ladda ned det senaste installationsprogrammet.
   • Kompatibla operativsystem: Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1
   • Nedladdningen är gratis.
  2. Starta installationsprogrammet som hämtades.

   Tips

   • Välj [Ja] om en dialogruta för [User Account Control] visas.
  3. Klicka på [Nästa >] när installationsskärmen visas.
  4. Bekräfta [Licensavtaö]. Välj sedan [Jag instämmer] och [Nästa >].

   Om du väljer [Jag instämmer inte] går det inte att välja [Nästa >].

  5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.