Artikel-ID : 00254213 / Senast ändrat : 04/12/2020

Tv:n har inget ljud eller bild när den är ansluten till en PS5 med en HDMI-kabel

  Det finns ett problem i tv-programvaran som kan medföra att tv:n inte har något ljud eller bild under en viss tid (ungefär en minut) när tv:n ansluts till PS5™-spelkonsolen. Det här problemet kommer att åtgärdas i en framtida programvaruuppdatering. Lägg till den här sidan som bokmärke och besök den regelbundet för att få uppdaterad information.

  Under tiden kan du använda den här lösningen för att tillfälligt lösa problemet:

  Den här inställningsändringen konverterar signalen 4K 120 Hz till 4K 60 Hz, så se till att uppdatera tv-programvaran när den blir tillgänglig.

  1. Ändra inställningen HDMI® Signal Format (HDMI®-signalformat) till Standard format (Standardformat) eller Enhanced format (Dolby Vision) (Förbättrat format (Dolby Vision)) för den HDMI-ingång som din PS5 är ansluten till.
   1. Välj Settings (Inställningar) → Watching TV (Titta på tv) → External inputs (Externa ingångar) → HDMI signal format (HDMI-signalformat) 
   2. Välj den HDMI-ingång som din PS5 är ansluten till (antingen HDMI 3 eller HDMI 4) och ändra sedan inställningen till Standard format (Standardformat) eller Enhanced format (Dolby Vision) (Förbättrat format (Dolby Vision)).
  2. Håll strömknappen Power nedtryckt på fjärrkontrollen tills Restart (Starta om) visas på tv-skärmen och tryck sedan på Enter (Retur) för att starta om den.