Artikel-ID : 00235869 / Senast ändrat : 10/12/2019Skriv ut

Välkommen till Android™ 9 Pie (gäller TV-modeller från 2018)

  På den här sidan presenteras de nyckelfunktioner som finns i det senaste operativsystemet från Android. Observera att den här sidan endast gäller AF9- och ZF9-serien.

  Dolby Atmos: Android-P Dolby Atmos: Android-P

  Menyerna Snabbinställningar och Effektiva inställningar har fått en ny design


  Du kommer snabbt åt menyn Snabbinställningar direkt via knappen ACTION MENU (ÅTGÄRDSMENY) på fjärrkontrollen. Du kan också lägga till eller ta bort appar som du vill.
  Effektiva inställningar: Alla alternativ för inställning är nu uppdelade i sju kategorier, vilket gör det enklare att hitta det du söker.

  Support för Apple AirPlay/HomeKit


  Med Apples AirPlay kan du strömma filmer, musik, spel och foton till din TV direkt från din iPhone, iPad eller Mac.

  Inbyggt stöd för Dolby Atmos via TV:ns inbyggda högtalare


  Du kan nu få inbyggt Dolby Atmos-ljud direkt från TV:n.
  Dessutom kommer modeller som är kompatibla med ljudläge automatiskt att växla till Dolby Audio så att du kan spela upp innehåll med Dolby Atmos.

  Fler fördelar


  Förändringar i meny och gränssnitt

  Nya funktioner

  Andra ändringar

  Funktion som inte lägre stöds


  Förändringar i meny och gränssnitt


  meny med Effektiva inställningar

  Alla alternativ för inställning är nu grupperade i sju kategorier.

  • Watching TV (Titta på TV): sändningsinställningar, t.ex. kanalinställning, inspelning, undertext, föräldrakontroll, kabel- /satellitbox (endast modeller kompatibla med IR Blaster) etc.
  • Display & Sound (Visning och ljud): inställningar för bild- och ljudjusteringar
  • Network & Internet (Nätverk och internet): inställningar för internet- och hemnätverksanslutningar
  • Accounts & Sign In (Konton och inloggning): inställningar för Google-konto
  • Apps (Appar): inställningar för appar
  • Device Preferences (Enhetsinställningar): andra enhetsinställningar som datum och tid, språk, tillgänglighet, Chromecast built-in osv.
  • Remotes & Accessories (Fjärrkontroller och tillbehör): inställningar för anslutningar till fjärrkontrollen och Bluetooth-enhet

  Förslag har även lagts till för att konfigurera inställningar som hoppades över i den första installationen.


  smidigare övergång till kanallistan och den fullständiga TV-guiden

  Om du trycker på knappen TV på fjärrkontrollen visas nu TV-menyns kanallista.

  När du väljer TV-styrning i det nedre vänstra hörnet i TV-menyn visas funktioner som är tillgängliga när du tittar på TV t.ex. Bild-i-bild och Lägg till i Favoriter.

  Du kan trycka på knappen (nedåt) på fjärrkontrollen för att öppna programguiden och (upp) om du vill återgå till TV-menyn. När du är i programguiden kan du fortfarande se programmet du tittade på på på den lilla skärmen som visas.


  förbättrade IR Blaster-inställningar (endast modeller som är kompatibla med IR Blaster)

  Namnet IR Blaster-inställning har ändrats till kabel/satellitbox-inställning.
  För att komma åt menyn för kabel-/satellitboxen (digitalbox) måste du nu trycka på knappen TV på fjärrkontrollen istället för på knappen ACTION MENU (ÅTGÄRDSMENY) . Om kabel-/satellitboxen (digitalbox) ställs in med Inställning av kanalordning i kabel/satellitboxinställningkommer Direktsänd TV att visas, och en lista över program du kan titta på nu visas när du väljer Direktsänd TV.

  Om du dessutom gör kabel/satellitboxinställning för britiska modeller kommer du kunna använda knappen REC (inspelning) på fjärrkontrollen och spela in från konfigurerade enheter och knappen TITEL LIST (titellista) om du vill visa Lista över inspelade titlar.


  omkonfigurerad HDMI IN-meny

  För att komma åt Home (Meny), Alternativ och Bild-i-bild måste du nu trycka på DISPLAY (BILD) (EU/PA: (info))-knappen på fjärrkontrollen i stället för knappen ACTION MENU (ÅTGÄRDSMENY) .
  Bild-i-bild har ändrats till -ikon (bild-i-bild).


  Förbättrade funktioner för lista över inspelade titlar

  Ta bort och Skydda för inspelningstitlar, som visades när knappen ACTION MENU (ÅTGÄRDSMENY) på fjärrkontrollen trycktes in, sker nu med hjälp av (ta bort) på Lista över inspelade titlar och färgknapparna.


  Menyn Starta om har lagts till

  Du kan visa menyn Starta om på TV:n genom att genom att trycka in och hålla ned strömknappen på TV-fjärrkontrollen i några sekunder.

  Inmatningsmenyn är nu anpassningsbar


  Förutom de TV:n och HDMI-anslutna enheterna kan du nu välja USB-enheter från den nya menyn. Du kan också lägga till nya appar och ändra ordningen på de appar som visas ofta.


  Nya funktioner


  Apparna Video-/album-/musik har slagits ihop till en mediaspelarapp

  Videor, foton och musik kan nu visas som en lista i mediaspelarappen.

  stöd för HEVC 100/120 Hz

  stöd för HEVC-format med 100/120 Hz för USB-videouppspelning.


  Andra ändringar


  uppdaterade ikoner på startskärmen

  Utseendet på vissa ikoner har ändrats, och ikonen Timer har lagts till uppe till höger på startskärmen.


  funktion med extra inbyggd mikrofon

  När du väljer mikrofonikonen på startskärmen och andra skärmar används nu den inbyggda mikrofonen i stället för mikrofonen på fjärrkontrollen.


  LED-belysning visar när Identifiering av "Ok Google" är aktiverad i den inbyggda mikrofonen, när TV:n är på och i viloläge

  Att LED-lampan blinkar (gul), vilket inträffar när “Ok Google” identifieras på den inbyggda mikrofonen, uppstår inte bara i viloläge utan även när TV:n är på.


  Passera genom-läge har lagts till

  Det finns ett Passera genom-läge som du kan använda till att spela upp komprimerat ljud på ljudsystem och Soundbar-högtalare.
  OBS! När du har valt Passera genom-läge spelas eventuellt inte ljud som TV-knappljud eller röstsvar upp, eller så kan röstigenkänningsfunktionen i den inbyggda mikrofonen fungera sämre.


  I alternativet Primär satellit visas leverantörers namn

  De objekt som visades som Primär satellitTV-menyn har ändrats till leverantörens namn för enklare identifiering.


  Funktion som inte lägre stöds


  borttagning av funktionen fast visning av text-tv

  Funktionen (stanna text) som du aktiverade genom att trycka på (INGÅNG) på fjärrkontrollen när du visade text-tv har tagits bort.


  * iPhone, iPad, Mac, AirPlay och HomeKit är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.