Artikel-ID : 00172998 / Senast ändrat : 30/03/2017Skriv ut

Så överför du videor i DV- eller Digital8-format till datorn


  Det kan vara praktiskt att överföra videoklipp från Sony Handycam till en dator för att kunna redigera, lagra och dela dem. Microsoft Windows Vista, Windows 7 och Windows 8 har dock inte stöd för Sonys USB-streamingfunktion. Istället kan du använda något av nedanstående två sätt för att spara DV- eller Digital8-videor på en dator.


  Alternativ 1: Använda PlayMemories Home

  Alternativ 2: Använda Windows Live Photo Gallery

   

  Alternativ 1: Använda PlayMemories Home

  Du kan importera videor med Sonys PlayMemories Home - ett datorprogram för enkel import, organisering och redigering av foton och videor. Du kan sedan visa bilderna och videorna på en tv eller annan skärm, dela dem på webben och spara dem på en lagringsdisk. Om du inte redan har programmet kan du hämta det här: Hämta PlayMemories Home

  1. Anslut videokameran till en strömkälla - se till att du använder strömadaptern
  2. Välj läget Play/Edit [Spela upp/redigera] genom att trycka flera gånger på strömknappen (mer information finns i användarhandboken)
  3. Välj HD eller standardupplösning om videokameran har stöd för HD-bilder (hög upplösning). Menyinställningarna beror på inspelningsformatet och vilket format du vill använda vid import. I användarhandboken finns information om hur du ändrar inställningarna. Videor importeras i HD (hög upplösning) när du importerar videor i HDV-format, och med standardupplösning när du importerar videor i DV-format. Så här gör du:

   record import table

  4. Sätt in en inspelad kassett i videokameran
  5. Starta programvaran PlayMemories Home på datorn
  6. Anslut videokameran till datorn genom att ansluta en lämplig kabel från HDV/DV-kontakten eller DV-kontakten på videokameran till datorns i.LINK-ingång. Sätt in kabeln i datorn först för att undvika att videokameran skadas av eventuella elstötar. (Obs! i.LINK kallas även Firewire eller IEEE 1394. Om datorn inte har en sådan ingång finns det adaptrar och tilläggskort att köpa.)

   i.Link cable
   En i.LINK-kabel

   i.LINK port
   En i.LINK-port
  7. Börja importera. Fönstret Import from Tape [Importera från band] visas på datorskärmen.

   Så här importerar du automatiskt:
   Bekräfta att alternativknappen Import from the beginning of the tape [Importera från början av bandet] är markerad och klicka sedan på Import [Importera].

   Så här importerar du manuellt:
   1. Visa den scen där du vill starta importen i monitorfönstret med knapparna för enhetsstyrning
   2. Se till att knappen Import from the current tape position [Importera från aktuell plats] är markerad och klicka sedan på Import [Importera].

  8. Avsluta importen genom att klicka på knappen Stop Import [Avsluta import]. Om bandet är tomt i mer än 10 minuter upphör importen automatiskt

  FELSÖKNING

  Om datorn hänger sig under importen eller inte kan känna av videokameran kopplar du från videokameran, startar om datorn och upprepar ovanstående procedur från steg 5. Följande saker kan orsaka problemet:

  • Ändring av VCR HDV/DV - och i.LINK CONV -inställningarna på videokamerans meny STANDARD SET [standarduppsättning] när den är ansluten via en i.LINK-kabel
  • Ändring av inställningen REC FORMAT [inspelningsformat] på videokamerans meny STANDARD SET [standarduppsättning] när den är ansluten via en i.LINK-kabel och med strömknappen inställd på CAMERA-TAPE [kameraband]
  • Justering av videokamerans strömknapp när kameran är ansluten med en i.LINK-kabel
  • Användning av en dator som inte har stöd för videosignalformaten på videokamerans LCD-skärm (HDV eller DV)

  Alternativ 2: Använda Windows Live Photo Gallery

  Du kan importera videor med Windows Live Photo Gallery. Sedan kan du redigera dem, spara dem och dela dem med Windows Live Movie Maker.


  Obs! Det går inte att importera videor direkt från en analog videokamera (t.ex. Video8 eller Hi8) till datorn med hjälp av Windows Live Photo Gallery. För att göra det behövs en analog inspelningsenhet på datorn. En sådan kan omvandla analogt ljud och video till ett digitalt format som kan importeras av en dator. De finns tillgängliga på många ställen.

  1. Anslut videokameran till en strömkälla - se till att du använder strömadaptern
  2. Anslut videokameran till datorn genom att ansluta en lämplig kabel från HDV/DV-kontakten eller DV-kontakten på videokameran till datorns i.LINK-ingång. Sätt in kabeln i datorn först för att undvika att videokameran skadas av eventuella elstötar.
   (Obs! i.LINK kallas även Firewire eller IEEE 1394. Om datorn inte har en sådan ingång finns det adaptrar och tilläggskort att köpa.)

   i.Link cable
   En i.LINK-kabel

   i.LINK port
   En i.LINK-port

  3. Om du använder Windows 7 måste du installera rätt drivrutin . Fortsätt till nästa steg om datorn kör Windows Vista eller Windows 8
  4. Sätt på videokameran och sätt in det videoband som du vill överföra
  5. Välj läget Play/Edit [Spela upp/redigera] genom att trycka flera gånger på strömknappen (mer information finns i användarhandboken)
  6. Om dialogrutan Autoplay [Automatisk uppspelning] visas efter att du sätter på videokameran ska du välja Import video using Windows Live Photo Gallery [Importera video via Windows Live Photo Gallery]. Om Import Video [Importera video] öppnas istället går du till nästa steg
  7. På sidan Import Video [Importera video] ger du den nya videofilen ett namn i rutan Name [Namn]. Markera Choose the parts of the video to import [Välj vilka delar av videon som ska importeras] och tryck sedan på Nästa
  8. Använd reglagen på videokameran (eller fjärrkontrollen) för att spola fram bandet till den del där du vill starta importen, och tryck sedan på play-knappen för att börja spela upp bandet
  9. På sidan där det står Use the camcorder controls to find the scene you want, and click Import, [Använd videokamerans reglage för att hitta den scen du vill ha och klicka på Importera] klickar du på Import [Importera].
  10. Avsluta importen genom att klicka på knappen Stop [Avsluta]
  11. Upprepa steg 5 till 7 för varje del av videobandet som du vill importera
  12. När du är klar med att importera videor klickar du på Finish [Slutför]. Den importerade videon sparas som en videofil på datorn och visas i Windows Live Photo Gallery
  13. Om du vill lägga in videon i Windows Live Movie Maker så att du kan redigera den klickar du på videofilen i Windows Live Photo Gallery, och sedan på Make [Skapa] och sedan på Make a movie [Skapa en film]

  Obs! Du kan även importera video direkt till Windows Live Movie Maker utan att använda Windows Live Photo Gallery. Efter att du ansluter videokameran öppnar du Windows Live Movie Maker, klickar på knappen Movie Maker och sedan på Import from device [Importera från enhet]

   

  Installera rätt drivrutin (endast Windows 7)


  Obs! Om din dator kör Windows Vista eller Windows 8 behöver du inte göra detta.
  När videokameran är ansluten behöver du verifiera att rätt drivrutin har valts av Windows 7.

  Windows 7 har två stycken drivrutiner för i.LINK/IEEE 1394 - en ny och en ursprunglig. Vid inspelning av video måste du använda den ursprungliga drivrutinen. Följ de enkla stegen nedan för att se till att rätt drivrutin installeras.

  • Klicka på Start
  • Klicka på Kontrollpanelen
  • Klicka på Enhetshanteraren
   (Obs! Om du inte ser Enhetshanteraren i listan kan du klicka på Visa efter: Kategori längst upp till höger i Kontrollpanelens fönster. Klicka sedan på Stora ikoner. Nu ska du se en lista med objekt i Kontrollpanelen. Klicka på Enhetshanteraren. )

   device manager


  • Leta efter IEEE 1394 Bus Host Controllers i Enhetshanterarens lista och dubbelklicka på den. Den bör visa något i stil med 1394 OHCI Compliant Host Controller. Om ordet (Legacy) [Ursprunglig] står efter har du redan rätt drivrutin. Då kan du stänga och gå till steg 4 under alternativ 2: Använda Windows Live Photo Gallery
  • Dubbleklicka sedan på 1394 OHCI Compliant Host Controller. Ett fönster visas där det står Egenskaper för 1394 OHCI Compliant Host Controller
  • Klicka på fliken Drivrutin och sedan på Uppdatera drivrutin
  • Markera Bläddra efter drivrutiner på datorn och välj sedan Låt mig välja från en lista över drivrutiner som finns på datorn. Då visas en lista med drivrutiner
  • Klicka på 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) och sedan på Nästa. Se till att du väljer den som det står (Legacy) efter.
  • Då installeras 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) och sedan visas meddelandet Drivrutinen har uppdaterats.
  • Klicka på Stäng och stäng alla övriga öppna fönster.

  Starta om datorn. Nu kan du importera video via i.LINK-/FireWire-/IEEE 1394-porten. Fortsätt med steg 4 under alternativ 2: Använda Windows Live Photo Gallery

  FELSÖKNING

  • Då och då, t.ex. efter installation av uppdateringar, kan det hända att Windows 7 växlar tillbaka till den andra drivrutinen 1394 OHCI Compliant Host Controller. Om du märker att IEEE 1394-enheten överför data långsamt och/eller att datorn inte kan känna av den upprepar du stegen ovan och installerar om Legacy-drivrutinen.
  • Om du fortfarande inte kan importera videor efter att du har bytt drivrutin till den ursprungliga versionen (Legacy) kan problemet bero på maskinvaran. Det kan vara fel på själva porten på videokameran eller datorn, eller så kan sladden vara defekt. Prova med att byta ut kabeln eller använd en annan port om det går.