Artikel-ID : 00173024 / Senast ändrat : 30/03/2021Skriv ut

Överföra videor med DV- eller Digital8-format till Mac

  Du kan använda programvaran iMovie från Apple när du vill överföra video från en videobandbaserad Handycam till en Mac för redigering, lagring eller visning.
  Om du använder Windows, ska du läsa guiden om hur du överför video från en videokamera till PC .

  iMovie kan importera video från.

  • DV
  • DVCAM
  • DVCPRO
  • HDV


  Med de flesta Handycam®-videokameror kan du överföra video till en Mac via iMovie. Besök Apples webbplats för att se om din kamera är kompatibel med iMovie .

  Innan du startar överföringen, kan du titta på videorna i iMovie och bestämma vilka klipp du ska importera.

  1. Anslut Handycam till datorn via kamerakabeln. Du kan behöva ändra inställningarna på kameran. Om datorn saknar FireWire-port, kan du ansluta kabeln till Thunderbolt-porten i stället. Du behöver en Apple Thunderbolt-till-FireWire-adapter eller en Apple Thunderbolt-skärm för att göra detta.
  2. Starta Handycam och ställ in den på VCR eller VTR.
  3. Klicka på Import (Importera) i verktygsfältet på datorn.

   Import button on toolbar
  4. Markera Handycam i sidofältet Cameras (Kameror) på datorskärmen.
  5. Bilden på den aktuella positionen på videobandet visas
  6. Nu kan du förhandsgranska videon på skärmen. Placera muspekaren över förhandsgranskningen högst upp i fönstret Import (Importera). Spela upp, pausa eller spola tillbaka bandet med hjälp av kontrollerna på skärmen. (Du kan också spela upp videon med hjälp av blankstegstangenten.)

   Image
  7. Nu är du redo att importera. Du kan skapa en ny händelse där du kan placera klippen, eller lägga till dem i en befintlig händelse. Välj eller skapa händelsen via rutan Import to (Importera till).

   Choosing event to import
  8. Leta reda på positionen på bandet där du vill starta överföringen och klicka på Import (Importera).
  9. iMovie överför videon tills du stoppar åtgärden genom att klicka på Stop Import (Stoppa import) eller Close (Stäng). Om du inte gör något alls, fortsätter importen tills bandet är slut eller hårddisken är full. Videon överförs med normal uppspelningshastighet.
  10. Du kan ändra vilka delar av bandet du vill importera, genom att stoppa och starta importen. Medan importen är stoppad, kan du trycka på uppspelningsknapparna för att snabbspola framåt eller spola bakåt till de delar av videon som du vill behålla.