Artikel-ID : 00173439 / Senast ändrat : 15/06/2021Skriv ut

Sound Organizer ersätter Digital Voice Editor

  Vi presenterar Sound Organizer

  Från den 31 mars 2017 kommer programvaran Digital Voice Editor (ver.3.3.), som används för att importera, spela upp och redigera filer skapade med IC-inspelare, inte längre vara tillgänglig.

  Sony presenterar iställetSound Organizer(version 1.6). Det är ett kostnadsfritt ljudprogram som har samma funktioner som Digital Voice Editor.

  >>Hämta Sound Organizer version 1.6

  >>Hämta Sound Organizer version 2.0 - ICD-UX560 & ICD-SX2000


   

  Så här importerar du filer i Sound Organizer

  Du använder någon av följande metoder för att importera filer från din dator till Sound Organizer:

  Dra och släpp

  1. Välj det bibliotek (inspelningsfiler [Voice] (röst) eller [Music] (musik)) där du vill registrera filen i sidopanelen
  2. Dra och släpp filer i fillistan
  3. Klicka på "Import" (importera) eller "OK"

  Ange filer eller mappar

  1. Välj "Import Recorded Voice File" (importera inspelad röstfil) eller "Import Recorded Audio" (importera inspelat ljud) i menyn [File] (filmenyn) högst upp på skärmen
  2. Välj de filer/mappar som du vill importera
  3. Klicka på "Import" (importera) eller "OK"

  Importera musikbibliotek

  1. Välj "Import Music File" (importera musikfil) eller "Import Music Folder" (importera musikmapp) i menyn [File] (filmenyn) högst upp på skärmen
  2. Välj de filer/mappar som du vill importera
  3. Klicka på "Import" (importera) eller "OK"