Artikel-ID : 00197241 / Senast ändrat : 04/04/2018Skriv ut

Vilka hårddiskenheter har bekräftats som kompatibla för inspelning och uppspelning?

   Modellnamn Tillverkare Filsystem Uppspelning Recording (5-sekundersinspelning)
  HD-EG5 Sony NTFS Ja Nej
   HD-E1 Sony NTFS Ja Nej
   HD-E1H Sony NTFS Ja Nej
   HD-E2 Sony NTFS Ja Nej
   HD-SG5 Sony NTFS Ja Nej
   HD-EG5U Sony FAT32 Ja Ja
  WDBACW0010HBK 1 TB Western Digital  Ja Ja
   WDBACW0020HBK 2 TB Western Digital  Ja Ja
   WDBACW0030HBK 3 TB Western Digital  Ja Ja
   WDBACW0040HBK 4 TB Western Digital  Ja Ja
   WDBFJK0020HBK 2 TB Western Digital  Ja Ja
   WDBFJK0030HBK 3 TB Western Digital  Ja Ja
   WDBFJK0040HBK 4 TB Western Digital  Ja Ja
   WDBACW0010HBK 1 TB Western Digital  Ja Ja
   WDBACW0020HBK 2 TB > Western Digital  Ja Ja

  Obs! De markerade områdena anger att även om vi har kontrollerat kompatibiliteten för dessa enheter, kan vi inte erbjuda support till kunder som använder modellerna om det uppstår problem.

  Obs!

  • Hårddiskanslutning: 5 V, 800 mA
  • Annan anslutning: 5 V, 500 mA
   Modellnamn Tillverkare Filsystem UppspelningRecording (5-sekundersinspelning) 
   HD-EG5 Sony  Ja Nej
   HD-E1 Sony  Ja Nej
   HD-EG5U* Sony  Ja Ja
   HD-SG5 Sony  Ja Nej
   WDBFJK0020HBK Western Digital  Ja Ja
   WDBFJK0030HBK Western Digital  Ja Ja
   WDBFJK0040HBK Western Digital  Ja Ja
   WDBFJK0060HBK Western Digital  Ja Ja
   WDBGLG0010HBK Western Digital  Ja Ja
   WDBGLG0020HBK Western Digital  Ja Ja

  Obs! De markerade områdena anger att även om vi har kontrollerat kompatibiliteten för dessa enheter, kan vi inte erbjuda support till kunder som använder modellerna om det uppstår problem.

  Hårddiskenheter (HDD) är bärbara, externa lagringsenheter där du kan lagra filer – till exempel bilder, videor, program och ljudfiler – som du kan titta eller lyssna på senare. Följande hårddiskmodeller har bekräftats som kompatibla med tv:n:

  För andra modeller än Android TV från 2017

  Spela upp  Spela in*  Tillverkare  Modell  Bärbar modell
  SONY HD-SG5 Ja
  SONY HD-S1A Ja
  SONY HD-T3 Nej
  SONY HD-U3 Nej
  SONY HD-E1 Ja
  SONY HD-E2 Ja 
  SONY HD-D2B Nej
  SONY HD-D3B Nej
  SONY HD-V2 Nej
  SONY HD-V3 Nej
   SONY HD-U2 Nej
   SONY HD-T2 Nej

   

  För andra modeller än Android TV från 2016

  Spela upp  Spela in*  Tillverkare  Modell
  SONY HD-U3
  SONY HD-Q3
  SONY HD-E2
  Buffalo HD-LLU3
  Buffalo HD-AVSU3
  Buffalo HD-PLFU3
  Buffalo HD-AVQ3
  Buffalo HD-PNFU3-C
  I-O-data AVHD-AUSQ
  I-O-data HDEL-UTB
  I-O-data AVHD-PUTSQ
  I-O-data HDCL-UT (UTB)
  I-O-data AVHD-AUT
  I-O-data HDPC-UTC

  *Inspelningsfunktionen är endast tillgänglig för vissa modeller och vissa länder/regioner.

   

  LCD-tv-modeller från 2015

  Modellnamn Tillverkare Filsystem Uppspelning Recording (5-sekundersinspelning)
  HD-EG5 Sony NTFS Ja Nej
  HD-E1 Sony NTFS Ja Nej
  HD-SG5 Sony NTFS Ja Nej
  HD-EG5U* Sony FAT32 Ja Ja

  LCD-tv-modeller från 2014

   Modellnamn  Tillverkare  Filsystem  Uppspelning  Recording (5-sekundersinspelning)
   HD-EG5  Sony  NTFS  Ja  Nej
   HD-E1  Sony  NTFS  Ja  Nej
   HD-E1H  Sony  NTFS  Ja  Nej
   HD-E2  Sony  NTFS  Ja  Nej
   HD-SG5  Sony  NTFS  Ja  Nej
   HD-EG5U  Sony  FAT32  Ja  Ja

  LCD-tv-modeller från 2013

   Modellnamn  Tillverkare  Filsystem  Uppspelning   Recording (5-sekundersinspelning)
   HD-PG5  Sony  NTFS  Ja  Nej
   HD-EG5  Sony  NTFS  Ja  Nej
   HD-E1  Sony  NTFS  Ja  Nej
   HD-E1H  Sony  NTFS  Ja  Nej
   HD-EG5U  Sony  FAT32  Ja  Ja
   HD-PG5U  Sony  FAT32  Ja  Ja
   WDBACW0010HBK  Western Digital  NTFS  Ja  Ja
   WDBACW0020HBK  Western Digital  NTFS  Ja  Ja
   WDBACW0030HBK  Western Digital  NTFS  Ja  Ja
   WDBACW0040HBK  Western Digital  NTFS  Ja  Ja

   

   

   

   

  ANMÄRKNINGAR:

  • Termen ”Uppspelning” definieras som att hårddisken kan spela upp material som exempelvis bilder.
  • Termen ”Inspelning” definieras som att hårddisken kan spela in och spela upp material som exempelvis tv-program.
  • Termen ”NTFS” är en förkortning av ”New Technology File System”.
  • Termen ”FAT32” är en förkortning av ”File Allocation Table (32)”.
  • För att kunna spela in på en extern hårddisk ska du ansluta enheten till USB-porten för inspelning via USB-kabel.
  • Den USB-kabel som medföljer HD-EG5U kan vara för kort. Använd en USB-kabel som är minst 80 cm lång.