Artikel-ID : 00197241 / Senast ändrat : 04/04/2018

Vilka hårddiskenheter har bekräftats som kompatibla för inspelning och uppspelning?

Tillämpliga produkter och kategorier för denna artikel

 Modellnamn Tillverkare Filsystem Uppspelning Recording (5-sekundersinspelning)
HD-EG5 Sony NTFS Ja Nej
 HD-E1 Sony NTFS Ja Nej
 HD-E1H Sony NTFS Ja Nej
 HD-E2 Sony NTFS Ja Nej
 HD-SG5 Sony NTFS Ja Nej
 HD-EG5U Sony FAT32 Ja Ja
WDBACW0010HBK 1 TB Western Digital  Ja Ja
 WDBACW0020HBK 2 TB Western Digital  Ja Ja
 WDBACW0030HBK 3 TB Western Digital  Ja Ja
 WDBACW0040HBK 4 TB Western Digital  Ja Ja
 WDBFJK0020HBK 2 TB Western Digital  Ja Ja
 WDBFJK0030HBK 3 TB Western Digital  Ja Ja
 WDBFJK0040HBK 4 TB Western Digital  Ja Ja
 WDBACW0010HBK 1 TB Western Digital  Ja Ja
 WDBACW0020HBK 2 TB > Western Digital  Ja Ja

Obs! De markerade områdena anger att även om vi har kontrollerat kompatibiliteten för dessa enheter, kan vi inte erbjuda support till kunder som använder modellerna om det uppstår problem.

Obs!

  • Hårddiskanslutning: 5 V, 800 mA
  • Annan anslutning: 5 V, 500 mA
 Modellnamn Tillverkare Filsystem UppspelningRecording (5-sekundersinspelning) 
 HD-EG5 Sony  Ja Nej
 HD-E1 Sony  Ja Nej
 HD-EG5U* Sony  Ja Ja
 HD-SG5 Sony  Ja Nej
 WDBFJK0020HBK Western Digital  Ja Ja
 WDBFJK0030HBK Western Digital  Ja Ja
 WDBFJK0040HBK Western Digital  Ja Ja
 WDBFJK0060HBK Western Digital  Ja Ja
 WDBGLG0010HBK Western Digital  Ja Ja
 WDBGLG0020HBK Western Digital  Ja Ja

Obs! De markerade områdena anger att även om vi har kontrollerat kompatibiliteten för dessa enheter, kan vi inte erbjuda support till kunder som använder modellerna om det uppstår problem.

Hårddiskenheter (HDD) är bärbara, externa lagringsenheter där du kan lagra filer – till exempel bilder, videor, program och ljudfiler – som du kan titta eller lyssna på senare. Följande hårddiskmodeller har bekräftats som kompatibla med tv:n:

För andra modeller än Android TV från 2017

Spela upp  Spela in*  Tillverkare  Modell  Bärbar modell
SONY HD-SG5 Ja
SONY HD-S1A Ja
SONY HD-T3 Nej
SONY HD-U3 Nej
SONY HD-E1 Ja
SONY HD-E2 Ja 
SONY HD-D2B Nej
SONY HD-D3B Nej
SONY HD-V2 Nej
SONY HD-V3 Nej
 SONY HD-U2 Nej
 SONY HD-T2 Nej

 

För andra modeller än Android TV från 2016

Spela upp  Spela in*  Tillverkare  Modell
SONY HD-U3
SONY HD-Q3
SONY HD-E2
Buffalo HD-LLU3
Buffalo HD-AVSU3
Buffalo HD-PLFU3
Buffalo HD-AVQ3
Buffalo HD-PNFU3-C
I-O-data AVHD-AUSQ
I-O-data HDEL-UTB
I-O-data AVHD-PUTSQ
I-O-data HDCL-UT (UTB)
I-O-data AVHD-AUT
I-O-data HDPC-UTC

*Inspelningsfunktionen är endast tillgänglig för vissa modeller och vissa länder/regioner.

 

LCD-tv-modeller från 2015

Modellnamn Tillverkare Filsystem Uppspelning Recording (5-sekundersinspelning)
HD-EG5 Sony NTFS Ja Nej
HD-E1 Sony NTFS Ja Nej
HD-SG5 Sony NTFS Ja Nej
HD-EG5U* Sony FAT32 Ja Ja

LCD-tv-modeller från 2014

 Modellnamn  Tillverkare  Filsystem  Uppspelning  Recording (5-sekundersinspelning)
 HD-EG5  Sony  NTFS  Ja  Nej
 HD-E1  Sony  NTFS  Ja  Nej
 HD-E1H  Sony  NTFS  Ja  Nej
 HD-E2  Sony  NTFS  Ja  Nej
 HD-SG5  Sony  NTFS  Ja  Nej
 HD-EG5U  Sony  FAT32  Ja  Ja

LCD-tv-modeller från 2013

 Modellnamn  Tillverkare  Filsystem  Uppspelning   Recording (5-sekundersinspelning)
 HD-PG5  Sony  NTFS  Ja  Nej
 HD-EG5  Sony  NTFS  Ja  Nej
 HD-E1  Sony  NTFS  Ja  Nej
 HD-E1H  Sony  NTFS  Ja  Nej
 HD-EG5U  Sony  FAT32  Ja  Ja
 HD-PG5U  Sony  FAT32  Ja  Ja
 WDBACW0010HBK  Western Digital  NTFS  Ja  Ja
 WDBACW0020HBK  Western Digital  NTFS  Ja  Ja
 WDBACW0030HBK  Western Digital  NTFS  Ja  Ja
 WDBACW0040HBK  Western Digital  NTFS  Ja  Ja

 

 

 

 

ANMÄRKNINGAR:

  • Termen ”Uppspelning” definieras som att hårddisken kan spela upp material som exempelvis bilder.
  • Termen ”Inspelning” definieras som att hårddisken kan spela in och spela upp material som exempelvis tv-program.
  • Termen ”NTFS” är en förkortning av ”New Technology File System”.
  • Termen ”FAT32” är en förkortning av ”File Allocation Table (32)”.
  • För att kunna spela in på en extern hårddisk ska du ansluta enheten till USB-porten för inspelning via USB-kabel.
  • Den USB-kabel som medföljer HD-EG5U kan vara för kort. Använd en USB-kabel som är minst 80 cm lång.