dam som har på sig en rosa blus och spelar flöjt
Virgo Haan

Virgo Haan | Estonia

”Jag ger allt för att skapa verk som är större än vardagslivet”

Virgo Haan är en fotograf från Estland som specialiserar sig på cinemagrafer – vilket är en blandning av statiska bilder och film som spelas upp oändligt utan synliga avbrott eller redigeringar. Det som började som en sidosyssla vid sidan av hans vanliga fotografi 2011 har nu blivit ett heltidsjobb med kunder från de största globala varumärkena. I hans cinemagrafer letar Virgo efter tydliga berättelser, attraktiva motiv och en stark kontrast mellan statiska och rörliga element.

Virgos utrustning

Virgos berättelser