Gå vidare till Innehåll

Sony och miljön

Strävar efter att uppnå noll miljöpåverkan

Miljöfunktioner i produkter från Sony

På Sony strävar vi alltid efter att minska miljöpåverkan från vårt stora utbud av produkter. Vårt arbete syns i våra kompakta, lätta och energieffektiva konstruktioner som ger minskad resursåtgång och strömförbrukning, samt i vår strävan att använda återvunna material. 

Ha roligt och spara på resurser och energi

Paket med HDR-AS50R Action Cam och Live View-fjärrkontroll

Energislöseriet minskas, och du får betydligt längre användningstid. Live View-fjärrkontrollen är dessutom 30 % mindre än tidigare modeller, så du får mindre produktionsutrustning och en mer lätthanterlig storlek.

Miljöteknik från Sony

På Sony arbetar vi med att utveckla miljöteknik för att minska vår påverkan på miljön.

Sony återvinner plast för en mer hållbar framtid

SORPLAS™ använder upp till 99 % återvunnet material

För att kunna bidra till en mer hållbar samhällsutveckling har vi tagit fram SORPLAS™.

Globala miljöinitiativ inom Sony

Alla företag runt om i världen som ingår i koncernen Sony deltar i miljöaktiviteter som är anpassade efter det lokala samhället.

Sony Pictures Televisions "Picture This"

Nordamerika

En bättre värld och bättre bild med Sony Pictures Televisions "Picture This"

Sony är engagerade i ett återvinningsprogram för elavfall

Latinamerika

Engagerade i "Live the Change (Vive el Cambio)", ett återvinningsprogram för elavfall

Live the Change i Europa

Europa

"Live the Change (Vive el Cambio)", ett återvinningsprogram för elavfall i Europa

FN:s Climate Neutral Now

Japan/Ostasien

Sony medverkar i FN:s initiativ Climate Neutral Now

Sony på universitet i Kina

Kina

Evenemang för återvinning sponsrat av Sony på universitet i Kina

The ASEAN Energy Awards 2015

Asien-Stillahavsregionen

Sony EMCS (Malaysia) Sdn. Bhd. KL Tec fick utmärkelsen ASEAN Energy Awards 2015

Meddelande från CEO

Vi intensifierar våra miljöinitiativ när vi går vidare till nästa nivå

En av de viktigaste frågorna för Sony just nu är miljöinitiativ, vilket också är en av de saker kunderna tittar på när de köper produkter.

Sony har fortsatt att främja miljöinsatser utifrån miljöplanen "Road to Zero", där syftet är att uppnå noll miljöpåverkan. För att höja våra miljöinsatser har vi nu upprättat miljömålen "Green Management 2020" (verkställandeår: 2020). Medan vi arbetar mot de här målen gör hela koncernen, inklusive underhållningsområdet och elektronikområdet, sitt bästa av sina respektive styrkor för att genomföra insatserna.

Sony-koncernen har nu tagit steget upp till nästa nivå med sina miljöinsatser. Sony har åtagit sig att göra mer än att bara erbjuda produkter, tjänster och innehåll som ger spännande användarupplevelser genom att väcka och stilla kundernas nyfikenhet runt om i världen. Vi arbetar också mot målet att uppnå noll miljöpåverkan för hela verksamheten med vår miljöplan "Road to Zero".

Undertecknat av Kazuo Hirai

Kazuo Hirai

Vd och CEO, Representative Corporate Executive Officer, på Sony Corporation

Miljöplanen på Sony

Andra företag inom Sony står bakom vår miljöplan "Road to Zero" med strategier för att uppnå noll miljöpåverkan. Mer information om planen finns på en särskild webbplats.

Road to ZERO

Video om miljöaktiviteter på Sony

Angry Birds – Internationella glädjedagen

Ett initiativ från Sony Pictures och Angry Birds i samband med FN:s Internationella glädjedag främjar en gladare planet och uppmuntrar till arbete mot klimatförändringar.

Spotlight

Rapporter om bra miljöinitiativ från Sony.

CSR-RAPPORT 2015

CSR-rapportering

CSR-rapport om de huvudsakliga CSR-aktiviteterna från Sony.

Regler och annan information för ditt land

Läs mer om vilka regler som gäller i ditt land för produkter från Sony.