Konfiguration, MTF, kontroll

Bild av objektivets uppbyggnad

Objektivkonfiguration

Ett utmärkt G-objektiv från Sony med fin balans mellan hög upplösning och läcker bakgrundsbokeh som förstärker din konstnärliga vision.
[1] Asfärisk lins [2] ED-glas (extra låg spridning)
MTF (Modulation Transfer Function) på SEL20F18G

MTF-tabell

MTF (Modulation Transfer Function) beskriver hur väl ett objektiv kan återge fina detaljer utifrån hur stor kontrast som uppstår mellan täta linjer.
[1] Kontrast (%) [2] Avstånd från objektivets optiska centrum (mm)
[3] Max. bländare  [4] F8-bländare  [5] Spatial frekvens
[6] 10 linjepar/mm [7] 30 linjepar/mm
[8] Radiella värden [9] Tangentiella värden
Objektivets knappfunktioner
1. Fokusring/2. Fokuslås/3. Bländarring/4. Fokuslägesväljare/5. Bländarindex/6. Klickljud för bländarring av/på

Objektivets knappfunktioner