Kameror med utbytbart objektiv

Kameror med utbytbart objektiv

Kameror med utbytbart objektiv
FX30 kompakt Cinema Line-gatewaykamera
FX30 kompakt Cinema Line-gatewaykamera

ILME-FX30

NYTT

Vi strävar efter ett hållbart produktekosystem

Vi strävar efter ett hållbart produktekosystem

Vi använder bland annat återvunnet material i produktionen, hanterar miljöpåverkan i hela leveranskedjan, använder förnybar energi i produktionen och använder återvinningsbart förpackningsmaterial som inte är plast.

Mot noll miljöpåverkan

Miljöåtgärder med FX30

SORPLAS™0-materialet som används i FX30 kan återvinnas flera gånger och är hållbart, oljebeständigt och högkvalitativt. Andra återvinningsbara material används också i våra kamerahus i så hög grad som möjligt, vilket minskar miljöbelastningen utan att kompromissa med prestanda och funktioner på något sätt.
Road to Zero-logotypen i en skog