Artikel-ID : 00192391 / Senast ändrat : 26/10/2023Skriv ut

Vad är funktionen Audio Return Channel (ARC)?

  Med ARC-funktionen behöver du inte använda en extra kompositljudkabel eller en optisk kabel när du ansluter en Audio/Video-mottagare (A/V-mottagare) eller ett surroundljudsystem till tv:n. När du ansluter en HDMI-kabel från en ARC-kompatibel A/V-mottagare till en ARC-kompatibel tv går det att göra följande:

  • Skicka ljud till A/V-mottagaren från tv:n.
  • Titta och lyssna på filmer och annat innehåll från källenheter när de passerar genom A/V-mottagaren till tv:n.

  Följande bild visar de anslutningar som krävs för att få ljud från en tv som är ARC-kompatibel till en ljudenhet som också är ARC-kompatibel:

  Bild
  [A]: TV
  [B]: Ljudanläggning
  [C]: HDMI ARC-ingång på tv:n
  [D]: HDMI ARC-utgång på ljudanläggningen
  [E]: HDMI-kabel (högkvalitativ HDMI-kabel med hög hastighet)

  OBS! HDMI-kablar med låg kvalitet som inte är märkta som höghastighetskablar kommer inte att kunna tillhandahålla ARC-funktionen.

  Följande bild visar de anslutningar som krävs för att få ljud från en tv till en hemmaljudenhet när någon av enheterna inte är ARC-kompatibel:


  Bild