Omslagskonsten för de låtar som har överförts till en Walkman® visas inte.

  Orsak:

  Om omslagskonsten för låtar som har överförts till en Walkman inte visas, är det troligt att de överförda låtarna är i WAV-format.En Walkman kan inte registrera omslagsbilder för låtar i WAV-format.

  Avhjälpande åtgärd:

  Om du vill registrera omslagskonst för låtar som överförs till en Walkman, konvertera filen till något annat format än WAV-formatet och överföra den sedan till din Walkman.
  Genomför följande kontroll.

  1. Klicka på (meny) överst till vänster på skärmen och välj sedan [Inställningar] från menyn [Verktyg].
  2. När fönstret [Inställningar] visas, klicka på [Enhetsöverföring] i den vänstra delen av fönstret [Inställningar].
  3. Välj [Auto assign överföring] under [Överföringsläge] och välj sedan önskad bithastighet.
  4. Välj [Auto assign överföring] under [Överföringsläge] och klicka sedan på [v] för att välja önskad bithastighet från rullgardinsmenyn [Omvandlings bithastighet].
  5. Klicka på [OK] för att stänga fönstret.
  6. Kontrollera att låtarna har överförts till din Walkman och att omslagskonsten visas.

  Om omslagskonsten inte visas trots att ovanstående steg har utförts, gör följande kontroll.

  1. Välj en kategori i [Mitt bibliotek] i sidofältet.
  2. Välj den låt eller det album som du vill hämta låtinformation för från låtlistan.
  3. Klicka på [meny] i den högra delen av fönstret och välj sedan [Egenskaper].
  4. När fönstret [Egenskaper] visas, klicka på [Omslagskonst].
  5. Klicka på [Konvertera omslagskonst].
  6. Klicka på [OK] för att stänga fönstret.
  7. Kontrollera att låtarna har överförts till din Walkman och att omslagskonsten visas.