Music Center for PC

    Är ”Music Center for PC” kompatibelt med Mac-datorer?

    Music Center for PC” är inte kompatibelt med Mac-datorer. Om du vill överföra låtar till ljudenheter, t.ex. en WALKMAN®, från en Mac-dator kan du använda ”Content Transfer for Mac” eller kopiera låtar direkt från Sökaren till ljudenheten. Mer information om hur du överför musik från en Mac finns i ljudenhetens användarhandbok (webb).