Artikel-ID : 00234548 / Senast ändrat : 02/08/2023Skriv ut

[360] Så här optimerar du appar (360 Reality Audio)

  VIKTIGT! Den här artikeln gäller endast specifika produkter och operativsystem. Kolla Tillämpliga produkter och kategorier för mer information.

   

  När du utför funktionen [Optimise apps] [Optimera appar] används informationen som samlades in när du analyserade din öronform på de 360 Reality Audio-kompatibla apparna (t.ex. din musiktjänsteleverantör). 

  OBS! Du måste göra en fullständig öronanalys innan du kan köra Optimise apps (Optimera appar). 
  Mer information finns i Så här analyserar din öronform (360 Reality Audio)

  Så här optimerar du appar

  1. Öppna appen Headphones Connect och anslut dina Bluetooth-hörlurar.
  2. Välj 360 Reality Audio Setup (360 Reality Audio-inställningarna)-Optimise apps (Optimera appar)-OPTIMISE (OPTIMERA).

    
  3. När meddelandet [360 Reality Audio is only available from these music server apps] [360 Reality Audio är endast tillgängligt från dessa musikserverappar] visas väljer du den app som du vill använda.
  4. Läs meddelandet som visas, och välj antingen [LAUNCH TO OPTIMISE] [STARTA FÖR ATT OPTIMERA] eller [INSTALL AND OPTIMISE] [INSTALLERA OCH OPTIMERA].

  När meddelandet [OPTIMISE COMPLETE] [OPTIMERING SLUTFÖRD] visas har funktionen Optimise apps (Optimera appar) slutförts.