Artikel-ID : 00234521 / Senast ändrat : 27/06/2022Skriv ut

[360] Analysera öronens form (360 Reality Audio)

  Genom att analysera din öronform i Headphones Connect-appen kan du få en mer verklighetstrogen och uppslukande ljudupplevelse. 
  Du kan göra det när du ställer in 360 Reality Audio-inställningarna. 

  OBS! Du kan bara analysera dina öron när du använder kompatibla produkter från Sony.

  Så här analyserar din öronform

  1. Öppna appen Headphones Connect och anslut dina Bluetooth-hörlurar.
  2. Välj 360 Reality Audio Setup (360 Reality Audio-inställningarna)-Analyse ear shape (Analysera öronform)-ANALYSE (ANALYSERA).

    
  3. När meddelandet [Analyse your ear shape] [Analysera din öronform] visas väljer du NEXT (NÄSTA).


    
  4. Läs meddelandet som visas och välj OK.
    
  5. När meddelandet [Take a photo of your left ear] [Ta en bild av ditt vänstra öra] visas väljer du TAKE A PHOTO (TA EN BILD).


   OBS! När bekräftelseskärmen för åtkomst till programmet visas väljer du [ALLOW] [TILLÅT].
  6. När meddelandet [On the next screen, voice guidance will be provided] [Röstanvisningar tillhandahålls på nästa skärm] visas väljer du [OK].
  7. Se till att ta en bild där den främre delen av ditt ansikte är innanför programramen
  8. Vrid huvudet åt höger och ta en bild där den vänstra sidan av ansiktet är innanför programramen.
  9. När meddelandet [Your left ear has been successfully captured] [Bild har tagits av ditt vänstra öra] visas väljer du [NÄSTA].
  10. Se till att ta en bild där den främre delen av ditt ansikte är innanför programramen.
  11. Vrid huvudet åt vänster och ta en bild där den högra sidan av ditt ansikte är innanför programramen. 
  12. När meddelandet [Your right ear has been successfully captured] [Bild har tagits av ditt högra öra] visas väljer du [START].

  När meddelandet [completed] [genomfört] visas är analysen klar.
  När du har analyserat klart dina öron utför du Optimise apps (Optimera appar) i nästa steg. 
  Gå till Så här optimerar du appar (360 Reality Audio) för mer information