Artikel-ID : 00235842 / Senast ändrat : 10/12/2019Skriv ut

Välkommen till Android™ 9 Pie (gäller TV-modeller från 2019)!

  På den här sidan presenteras de nyckelfunktioner som finns i det senaste operativsystemet från Android. Den här sidan gäller endast för AG9-, ZG9-, XG85-, XG87- och XG95-serien:

  Inställningsmenyerna har förbättrats: Android-P

  Stöd för Apple AirPlay/HomeKit: Android-P Dolby Atmos: Android-P

  Inställningsmenyerna har förbättrats

  1. Effektiva inställningar: Alla Inställningsalternativ är nu grupperade i sju kategorier för att det ska vara enklare att hitta det du söker.
  2. Du kan ändra ordningen på menyn Snabbinställningar. Om du vill ändra ordningen markerar du en inställning och håller ned Enter på fjärrkontrollen.

  Support för Apple AirPlay/HomeKit


  Med Apples AirPlay kan du strömma filmer, musik, spel och foton till din TV direkt från din iPhone, iPad eller Mac.

  Inbyggt stöd för Dolby Atmos via TV:ns inbyggda högtalare


  Du kan nu få inbyggt Dolby Atmos-ljud direkt från TV:n.
  Dessutom används Dolby Audio-ljud automatiskt för modeller som är kompatibla med
  Ljudläge, vilket innebär att du kan lyssna på Dolby Atmos-innehåll.

  Fler fördelar


  Förändringar i meny och gränssnitt

  Nya funktioner

  Andra ändringar


  Förändringar i meny och gränssnitt


  meny med Effektiva inställningar

  Inställningsalternativen är nu grupperade i sju kategorier.

  • Watching TV (Titta på TV): sändningsinställningar, som kanalinställning, inspelning, undertext, föräldrakontroll, kabel-/satellitbox (endast modeller som är kompatibla med kabel-/satellitboxar) osv.
  • Display & Sound (Visning och ljud): inställningar för bild- och ljudjusteringar
  • Network & Internet (Nätverk och internet): inställningar för internet- och hemnätverksanslutningar
  • Accounts & Sign In (Konton och inloggning): inställningar för Google-konto
  • Apps (Appar): inställningar för appar
  • Device Preferences (Enhetsinställningar): andra enhetsinställningar som datum och tid, språk, tillgänglighet, Chromecast built-in osv.
  • Remotes & Accessories (Fjärrkontroller och tillbehör): inställningar för anslutningar till fjärrkontrollen och Bluetooth-enhet

  Förslag har även lagts till för att konfigurera inställningar som hoppades över i den första installationen.


  Menyn Starta om har lagts till

  Du kan visa menyn Starta om på TV:n genom att genom att trycka in och hålla ned strömknappen på TV-fjärrkontrollen i några sekunder.

  Menyn Inmatning är nu anpassningsbar

  Du kan flytta på appar på menyn Inmatning. Om du vill ändra ordningen markerar du en app och håller ned Enter på fjärrkontrollen.

  Inmatning är nu anpassningsbar: Android-P

  Nya funktioner

  Du kan använda den medföljande TV-fjärrkontrollen till att styra din kabel-/satellitbox

  Inställningsalternativet Kabel/satellitbox-inställning har lagts till under Titta på TVExterna ingångar på menyn Inställningar.
  Om du slutför konfigurationen av kabel-/satellitboxen kan du styra din kabel-/satellitbox med hjälp av den medföljande TV-fjärrkontrollen.

  Obs! Endast för Frankrike, Polen, Italien och Spanien.

  Andra ändringar

  Du kan öppna en liten förhandsgranskningsskärm för att fortsätta att titta på TV när programguiden visas

  Du kan fortsätta att titta på det program du tittar på på en mindre skärm/i ett mindre fönster när du förflyttar dig i TV-programguiden.  LED-belysning visar när Identifiering av "Ok Google" är aktiverad i den inbyggda mikrofonen, när TV:n är på och i viloläge

  LED-belysning blinkar gult, vilket inträffar när "Ok Google" identifieras i den inbyggda mikrofonen, inträffar nu inte bara i viloläget utan även när TV:n är på (förutom för XG85- och XG87-serien).  Passera genom-läge har lagts till

  Det finns ett passera genom-läge som du kan använda till att spela upp komprimerat ljud på ljudsystem och Soundbar-enheter.
  OBS! När du har valt Passera genom-läge spelas eventuellt inte ljud som TV-knappljud eller röstsvar upp, eller så kan röstigenkänningsfunktionen i den inbyggda mikrofonen fungera sämre.


  I alternativet Primär satellit visas leverantörers namn

  De objekt som visades som Primär satellitTV-menyn har ändrats till leverantörens namn för enklare identifiering.


  * iPhone, iPad, Mac, AirPlay och HomeKit är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.