Funktionslistor

Bild av en AI-krets

En nyutvecklad AI-processorenhet 

Avancerad AI-bearbetning med djupinlärning använder detaljerad information om mänskliga former och kroppsställningar för att avsevärt förbättra kamerans motivigenkänning och dra full nytta av den höga upplösningskapaciteten. AI-motivigenkänningen har utökats till att omfatta ett antal nya motivtyper, bl.a. fordon och insekter.
Bild av azalea-blommor i blomning med berg i bakgrunden

En ny nivå av upplösning

Med den här senaste generationen av α7R-serien fortsätter strävan efter hög bildupplösning, och den levererar seriens högsta upplösning vid låg känslighet hittills. Den bakbelysta Exmor R™ CMOS-fullformatsbildsensorn på 35 mm med 61,0 miljoner0 bildpunkter och den senaste BIONZ XR™-bildprocessorn används fullt ut för att ge extraordinär upplösning och fina motivdetaljer.
Illustration av inbyggd bildstabilisator med fem riktningar

Avancerad optisk bildstabilisator med fem riktningar 

Hela bildstabiliseringssystemet har uppdaterats med en bildstabiliseringsenhet med hög precision, avancerade gyrosensorer och optimerade bildstabiliseringsalgoritmer. Kameraskakningar detekteras och korrigeras exakt av bildstabiliseringsenheten, vilket avsevärt utökar urvalet av inspelningsförhållanden där tillförlitlig stabilisering kan uppnås. Enbart kamerahuset ger stabilisering i åtta steg0, vilket är första gången för α-serien. [1] Gir [2] Rullning [3] Rotation
Bild av ett berg

Flerbildstagning med skiftande bildpunkter reagerar på ändrade förhållanden 

Funktionen för flerbildstagning med skiftande bildpunkter använder kamerans inbyggda bildstabiliseringssystem. Ta upp till 16 bilder med skiftande bildpunkter som du sedan sammansätter på en dator och uppnår enastående upplösning i en enda bild0. Med den senaste versionen av Imaging Edge Desktop™-programvaran upptäcks och korrigeras automatiskt små rörelser på bildpunktsnivå1.
Bild av en menyskärm för val av typ av RAW-fil

Valbar storlek och kvalitet på RAW-bilder 

Förlustfri RAW-bildskomprimering gör att fler högkvalitativa bilder kan tas med kontinuerlig bildtagning. Välj mellan tre bildstorlekar för förlustfri komprimering. M- och S-storlekarna har samma antal bildpunkter (26 M/15 M) oavsett om de tas i fullformats- eller APS-C-läget, vilket gör det möjligt att smidigt växla mellan fullformats- och APS-C-bildvinklarna i samma scen med bibehållen bildupplösning.  
Bild av α7R V med en blixtenhet ansluten

Exakt och mångsidig extern blixtkontroll 

När en kompatibel extern blixtenhet från Sony0 används med kamerans automatiska vitbalansfunktion justeras vitbalansen och naturliga hudtoner produceras på ansikten baserat på balansen mellan blixtens utgång och omgivande ljus. Blixtkontrollen fungerar med ansiktsavkänning och ger optimal blixtnivå för motivet.  
Bild av en kvinna som står inne i en byggnad (kvinnan är i centrum)

Autofokus med realtidsigenkänning för människor

α7R V:s innovativa AI-processorenhet möjliggör autofokus med realtidsigenkänning som med precision identifierar människors rörelser, vilket ger ca 60 % bättre igenkänning av mänskliga ögon0 jämfört med α7R IV. Tekniken för uppskattning av mänskliga kroppsställningar använder inlärda mänskliga former och ställningar för att utöver ögon även identifiera kropps- och huvudpositioner med hög precision. På så vis kan motiv spåras även om de är bortvända eller bär ansiktsmask. 
Bild med små rutor överlagrade som visar 693 AF-punkter

Snabbare och mer exakt AF-system  

AF-prestandan har förbättrats avsevärt av den nya BIONZ XR-motorns otroliga processorkraft kombinerat med uppdaterade algoritmer. Detta möjliggörs av den stora mängden data som genereras av bildsensorn och AF-systemet med brett område och hög densitet. Upp till 693 fasdetektionspunkter täcker ca 79 % av bildområdet. Det bredare AF-området ger också större kompositionsfrihet, t.ex. vid porträttagning i vertikal orientering. Hög AF-precision uppnås ned till så låga ljusnivåer som EV –4,0 i AF-S-läget (motsvarande ISO 100, f2,0-objektiv). 
Sex bilder av häst, flygplan, fågel, bilar, tåg och fjäril

Autofokus med realtidsigenkänning för fler motiv

Utöver människor, djur och fåglar kan kameran nu känna igen insekter, bilar, tåg och flygplan, vilket ger ännu större flexibilitet och tillförlitlighet vid både bildtagning och filminspelning. Fler typer av fåglar känns igen, och djurigenkänningen har utökats till att omfatta vissa betesdjur och smådjur utöver hundar, katter och liknande djur – med upp till 40 % större precision  .  
Bilder av en bil som har tagits kontinuerligt med 10 bilder/s och AF/AE-spårning

Kontinuerlig bildtagning 

Trots α7R V:s höga upplösning är kontinuerlig bildtagning med upp till 10 bilder/s med full AF/AE-spårning möjlig med den mekaniska slutaren. Med denna nivå av hastighet och spårningstillförlitlighet blir det enkelt att fånga de mest bildsköna ögonblicken och uttrycken hos rörliga motiv. Upp till 583 komprimerade RAW-bilder kan tas kontinuerligt med 10 bilder/s.  
Bild av en kanin i fokus

Kontinuerlig DMF

När du fotograferar med AF-C- eller AF-S-autofokus kan du när som helst vrida på objektivets fokusring för att byta till manuell skärpa. Du återställer alltså enkelt fokuset till ursprungsmotivet, t.ex. genom att vrida på fokusringen, om AF byter till ett annat motiv.  
Makrobild av löv

Fokusgaffling

α7R V tar automatiskt upp till 299 bilder med sekventiellt förskjutna fokuspunkter i intervaller och en sekvens som du anger. Sedan kan du välja den bästa bilden i sekvensen, eller så kan ett datorprogram kombinera de fokusgafflade bilderna och skapa fokusstaplade kompositer med ett djupt syntetiserat skärpedjup som drar fördel av kamerans höga upplösning.
Bild av ett landskap som har klippts ut från ett 8K-filmklipp

Fullständig pixelavläsning för 8K-filmer med otrolig upplösning

Med XAVC HS-formatet kan du spela in högupplösa filmer i 8K med 24p (25p)0 direkt i kameran med effektiv HEVC/H.265-komprimering. Det gör att du kan ta vara på fördelarna med objektiven från Sony och dra full nytta av sensorns potentiella upplösningskapacitet liksom fullständig pixelavläsning. Minsta lilla detalj återges i bild. Möjligheten att justera 8K-filmmaterialets komposition vid postproduktion till 4K ger ovärderlig redigeringsflexibilitet1.
Bild av en kvinna som går i skogen

Enastående 4K-filminspelning

Fullformats- och Super 35 mm-formaten kan väljas för 4K-filminspelning, liksom inspelning i 4K 60p (50p)0. Full pixelavläsning i Super 35 mm-läget utan behov av pixelbinning möjliggör 2,6 x översampling för 4K-filmer. XAVC S-I-formatet (All-Intra) eller XAVC HS-formatet stöds, liksom 10 bitars 4:2:2-färgsampling.
Bild av α7R V hållen med två händer

16 bitars RAW-utdata för bättre redigeringsflexibilitet

Med anledning av den allt större efterfrågan på RAW-inspelningsfunktion kan α7R V överföra 16 bitars RAW-utdata till en extern inspelare0 via en HDMI-kabel. Fullformatsutdata i 3 848 x 2 168 (bildförhållande: 16:9) är möjlig med ett urval av bildhastigheter1. Det är även möjligt att mata ut RAW via HDMI samtidigt som du spelar in XAVC HS 4K, XAVC S 4K eller XAVC S-I 4K till intern kortmedia. Proxyinspelning är också möjligt.  
Bild av två kvinnor som går mot varandra

Realtidsspårning för filmer 

Tack vare avsevärda förbättringar av motivigenkänningen kan kameran ge mer tillförlitlig realtidsspårning och hålla reda på specificerade motiv med exakt fokus, däribland fokus på motivets ögon[FN_25]. Nu är motivigenkänningen aktiverad vid både filminspelning och stillbildsfotografering och ger snabbt, stabilt fokus. Även med motivigenkänning AV möjliggör pekfunktionen att motiv inhämtas och spåras baserat på färg, mönster (luminans) och avstånd (djup).  
Bild av två kvinnor som går

S-Log3-gammakurva med ett omfång på 14+ steg

S-Log3-gammakurvan framhäver nyansomfångsegenskaper från skuggor till mellangrå (18 % grå), vilket ger fler än 14 stegs[FN_26] omfång. Det finns tre färgomfångsinställningar: S-Gamut, S-Gamut3 och S-Gamut3.Cine. Dessa avancerade inställningar gör det enkelt att matcha filmmaterial som har tagits med α7R V med filmmaterial som har tagits med digitala VENICE- och VENICE 2-filmkameror eller kameror i FX-serien med S-Log3-gammakurvinställningar för smidig och effektiv redigering.
Bild av en man som håller i en kamera

Bildstabilisering i aktivt läge för handhållen videoinspelning 

Aktivt läge0 ger kraftfull bildstabilisering vid filminspelning med handhållen kamera. Stabiliseringen i själva kameran ger i samverkan med den inbyggda bildstabiliseringen[FN_02] i kompatibla objektiv högeffektiv kontroll, så att du till och med kan filma i telefoto utan stativ.
Bild av en kameraskärm för Focus Map-inställningen

Designad för smidig filminspelning

Focus Map0 gör det enklare att visualisera skärpedjupet vid filminspelning. Dessutom visas en bred, tydligt synlig röd ram på skärmen när inspelning pågår. Bildmarkeringar kan läggas till i kameran på inspelade filmklipp för att identifiera särskilda scener.
Bilder tagna med multiexponering som visar LCD-skärmens rörelseomfång

Unik LCD-skärm med fyra riktningar för bättre fotoflexibilitet 

Vår nyutvecklade skärm med flera vinklar och fyra riktningar är lika praktisk som en konventionell lutbar skärm och lika flexibel som en vridbar skärm med sidoöppning. Den ökar flexibiliteten vid fotografering eftersom du kan justera vinkeln helt fritt både vågrätt och lodrätt0. . 
Bild av en kameras LCD-skärm och ett finger som vidrör den

Pekfunktioner vid fotografering eller under uppspelning  

Pekskärmsfokus, fingerspårning och Touch Shutter aktiveras eller avaktiveras snabbt genom ett tryck på en ikon på tagningsskärmen. Under uppspelningen kan du välja bilder med hjälp av pekfunktionen, och nyp isär- och nyp ihop-gester kan användas för att förstora eller förminska den valda bilden. Pekkänsligheten kan justeras för optimal kontrollrespons.
Bild av en smartphone som används bredvid en kamera under tagning

Snabbt Wi-Fi för överföring via datoranslutning, FTP och smartphone 

Inbyggd Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) gör det möjligt att kommunicera på 2,4 GHz- och 5 GHz0-banden och ger stöd för 2 x 2 MIMO för snabb och stabil dataöverföring och tillförlitlig kommunikation. 
Bild av en person som använder en dator bakom en kamera som är monterad på ett stativ

Fjärrstyrd fotografering via dator och trådlöst lokalt nätverk (Wi-Fi) 

Kameran kan anslutas till en dator via Wi-Fi för trådlös fjärrstyrd (ansluten) fotografering via dator med Remote-funktionen i det senaste Imaging Edge Desktop-programmet från Sony, vilket ger användaren större rörelsefrihet ute på fältet eller i studion. 2,4 GHz- eller 5 GHz0 Wi-Fi-band kan väljas. Genom att ansluta kameran trådlöst direkt till datorn eller ansluta via en trådlös åtkomstpunkt får du den flexibilitet som behövs för att arbeta i olika typer av nätverksmiljöer.  
Illustrationer av värmeavledningssystemet

Effektiv värmeavledning för längre inspelningstider  

Värme som genereras av bildsensorn, bildprocessorn och AI-processorenheten avleds effektivt för att förhindra överhettning. Detta är delvis tack vare grafitmaterialet som har formats till en unik Σ-form (sigma) och byggts in i bildstabiliseringsenheten. Denna struktur gör att bildsensorn, som är en stor värmekälla i kamerahuset, kan röra sig fritt under stabiliseringen samtidigt som den effektivt leder bort värmen. Värmeavledningen blir fem gånger bättre.
Bild av ett kamerahus i magnesiumlegering

Tåligt kamerahus av magnesiumlegering och pålitlig mekanisk slutare

Det övre skyddet, det främre skyddet, den interna ramen och det bakre skyddet utgörs av en lätt, stabil magnesiumlegering. Konstruktionen är hållbar och gör att kameran fungerar väl i krävande miljöer. En slutarenhet med en snabbreagerande motor minimerar de mekaniska slutarvibrationerna som kan orsaka oskärpa och möjliggör kontinuerlig bildtagning i hög hastighet med upp till 10 bilder/s. Slutaren är tyst och har testats för hållbarhet i över 500 000 slutarcykler.
Illustration av en kameras sökare

QXGA-sökaren med klassens högsta upplösning 

En elektronisk OLED-sökare med 9,44 miljoner punkter ger den högsta upplösningen, vilken är ca 1,6 gånger upplösningen jämfört med tidigare UXGA Tru-Finder™-sökare. Den har också avsevärt förbättrad optik och mekanisk konstruktion, vilket ger världens bästa sökarförstoring på 0,90 x och ett diagonalt synfält på 41° (ca 43° för hela visningsområdet).  
Bild av en kamera med CFexpress-kort och SD-kort

Två CFexpress Type A-kompatibla medieplatser

α7R V har två medieplatser som stöder CFexpress Type A-minneskort och UHS-I och UHS-II SDXC/SDHC för hög kapacitet och höga läs- och skrivhastigheter. Samma data kan spelas in samtidigt till båda platserna av säkerhetskopieringsskäl. Du kan även välja att separera stillbilder/filmer eller JPEG (HEIF)/RAW-format. Det finns ett reläläge där stillbildsfotografering eller filminspelning automatiskt växlar till det andra mediekortet.
Två bilder av en kameras vänstra sida, varav en är förstorad (båda bilderna är av USB PD-terminalen)

USB PD (Power Delivery) möjliggör snabbladdning

α7R V stöder USB PD (strömöverföring), vilket gör att mer ström kan tillföras från en extern källa. En USB-laddare eller ett mobilbatteri som stöder USB PD[FN_36] kan anslutas till kamerans USB Type-C®-port för strömtillförsel eller tre till fyra gånger snabbare laddning av det inbyggda batteriet än den föregående modellen.  
Bild av produktens förpackningsartiklar – låda, kartong osv.

Återvunna material 

Sony strävar efter att använda förpackningsmaterial som inte är av plast, t.ex. växtbaserade nonwoven-tyger och återvinningsbara material. När det gäller själva kameran används inga icke-återvinningsbara resurser i vårt SORPLAS™-material1, som går att återvinna flera gånger och är hållbart samt av hög kvalitet. I kamerahusen används återvinningsbar plast så mycket som möjligt1, vilket minskar miljöpåverkan utan att kompromissa med prestanda eller funktion.  

FUNKTIONER