Kameror med utbytbart objektiv

Kameror med utbytbart objektiv

Kameror med utbytbart objektiv
Alpha 7 IV hybridkamera i fullformat

ILCE-7M4/ILCE-7M4K

NYTT

Vi presenterar ILCE-7M4 – videotranskription

Alpha-logotypen

 

Titeln ”Mer än grunderna”

 

Bildtexten ”För en ny generation bildskapare”

Vidvinkeltagning på terrasserade risfält på ett bergigt landskap med låga moln, med brett skärpedjup och mycket lite bokeh

Närbild på färgglad fågel på en gren med grunt skärpedjup och tydlig bakgrundsbokeh

Närbild på hund i koppel

Bred slowmotiontagning, inklusive ett klipp på en kvinnlig modell som närmar sig kameran i låg position i ett byggnadsatrium och tittar ner in i det

En sakta svepande uppåtriktad tagning på blommor med himmelsbakgrund

En sakta svepande vidvinkeltagning i svagt ljus på flod och båtar med röd himmel efter solnedgången

Svartvitt slowmotionporträtt av kvinnlig modell som höjer händerna över huvudet med fokus på hennes händer först, som sedan övergår till ansiktet

Närbild som sakta sveper över framsidan på kamerahuset och på ovansidan av objektivet

Närbild som sakta sveper över kamerahuset ovanifrån och visar reglagen

Närbild som sakta sveper över baksidan på kamerahuset med LCD-skärmen utdragen till vänster, sedan roterar den runt den horisontella axeln

Närbild som sakta sveper över baksidan på kamerahuset från vänster till höger och visar sökaren och olika reglage

 

Bildtexten ”α7 IV” över främre vänstersida på kamerahuset med objektivet monterat, och roterar in till bild på framsidan

 

Fyrdelad skärm med titlar:
(1) Titeln ”Stillbild” över en tagning av en kameraanvändare som riktar kameran mot åskådaren.
(2) Titeln ”Film” över en tagning av en kamera som spelar in utan stativ med LCD-skärmen utdragen och mikrofon och vindskydd monterade.
(3) Titeln ”Hybrid” över en närbild av ett kamerahus bakifrån där reglagen syns.
(4) Titeln ”Kommunikation” över en kamera bakifrån med mikrofon och vindskydd monterade på ett kameragrepp som stativ med en vloggare som syns på LCD-skärmen.

 

Titeln ”Stillbild” över en tagning på en kameraanvändare som vänder kameran mot åskådaren

Bildtexterna ”Nyutvecklad 33 MP* bakbelyst CMOS-bildsensor i fullformat” och ”Exmor RTM CMOS Sensor”-logotyp över ritning på kamerahus som visar sensorn

Bildtexten ”Hög upplösning” över vidvinkelbild som visar två paddlare i kajaker på en flod med skog/djungel i bakgrunden

Bildtexten ”Brett ISO-intervall för känslighet som kan utökas till ISO 50-204800” över vidvinkelbild som visar en upplyst bro på kvällen med bakgrundsbyggnader och mycket lite bokeh

Bildtexten ”Brett dynamiskt omfång på 15 steg” över vidvinkelbild på mörka kullar och moln med solen bakom

Bildtexten ”Den senaste bildprocessorn BIONZ XR” över närbild som visar två chip, båda märkta med legendarerna ”BIONZ XR” och ”SONY”, monterade på ett mönsterkort

Bildtexten ”Återgivning av människans mjuka hudstrukturer” över närbild framifrån, sedan inte framifrån, porträtt av kvinnlig modell

Titlarna ”10 förinställningar/8 parametrar” och ”Kreativa uttryck” över femdelad skärm som visar stillbilder med olika biouttryck

Bildtexterna ”10 förinställningar/8 parametrar” och ”Kreativa uttryck SH” över en extrem närbild på en blomma med klara och mjuka färger och mycket smalt skärpedjup så att bokeh är synligt även på fram- och baksidan på samma blomma, med mycket stark bokeh i den djupare bakgrunden

Bildtexterna ”10 förinställningar/8 parametrar” och ”Kreativa uttryck VV2” över en extrem närbild på en vattendroppe på blågrön bakgrund med struktur, och måttlig bakgrundsbokeh

Bildtexterna ”10 förinställningar/8 parametrar” och ”Kreativa uttryck FL” över bred och klar tagning på en fyr mot blå himmel beströdd med moln, och lite bokeh

Bildtexterna ”10 förinställningar/8 parametrar” och ”Kreativa uttryck IN” över inomhustagning på verktyg och maskiner som hänger på en vägg med träpanel och lite bokeh på bakgrundsvägg

Bildtexterna ”10 förinställningar/8 parametrar” och ”Kreativa uttryck BW” över svartvitt profilporträtt av huvud och axlar på kvinnlig modell

 

Bildtexten ”759 AF punkter med 94 % täckning*” över en tagning på en ung flicka som springer på gräs, först med ett rutnät lagt över med 33 x 23 = 759 små gröna rutor som täcker större delen av bildområdet, plus ett annat blekblått nät som täcker ett något mindre område. Sedan när flickan springer från sida till sida på bilden och närmar sig kameran lyser AF-punkterna som täcker henne upp och visar hur fokus bibehålls medan hon rör sig

 

Bildtexten ”Ögonautofokus (AF) i realtid för människor med 30 % förbättring i avkänningsnoggrannhet” över klipp på kvinna som snurrar 360 grader; gröna rutor dyker först upp runt hennes ansikte och visar funktionen Ansiktsavkänning, sedan när hon vänder sig bort visar en grön ruta med dubbla sidohandtag funktionen för realtidsspårning på baksidan av hennes huvud; därefter när hennes ansikte syns igen återkommer den gröna rektangeln kring hennes ansikte, följt av en liten grön rektangel som visar funktionen Ögonautofokus (AF) i realtid för människor

Bildtexten ”Ögonautofokus (AF) i realtid för människor med 30 % förbättring i avkänningsnoggrannhet” över stillbild på samma kvinna med ansiktet i fokus och lite förgrundsbokeh på ett objekt i hennes hand, närmare kameran

Bildtexten ”Ögonautofokus (AF) i realtid för djur” över ett klipp på en hund på en strand som närmar sig kameran med en grön liten ruta som ramar in ett öga och illustrerar AF-spårningen av ögonen

Bildtexten ”Ögonautofokus (AF) i realtid för djur” över två stillbilder på hunden på stranden, i fokus tack vare funktionen Ögonautofokus (AF) i realtid för djur

Bildtexten ”Ögonautofokus i realtid för fåglar” över tagning på en färgglad fågel i ett träd, med fågelns vänstra öga inramat av en grön ruta som visar att realtidsspårningen med AF för fåglar behåller fokus på fågelns öga medan den rör sig

Bildtexten ”Ögonautofokus (AF) i realtid för fåglar” över två stillbilder på fåglar i luften, med insekter i näbbarna, och bakgrundsbokeh

Bildtexten ”Realtidsspårning” över filmklipp som visar en BMX-cyklist som cyklar runt i en cykelpark, sedan en grön ruta som ramar in ett öga och visar funktionen för ögonautofokus i realtid, sedan när ansiktet vänds bort ramar en grön ruta med sidopaneler in huvudet och illustrerar funktionen realtidsspårning, som behåller fokus på motivet medan han rör sig

Bildtexten ”Realtidsspårning” över en serie bilder som visar BMX-cyklister mitt i hoppen, i fokus trots påtagliga rörelser från motiven

Bildtexten ”Upp till 10 bilder/s med AF/AE (Mekanisk slutare/tyst bildtagning)” över ett klipp som visar en användare som använder kontinuerlig bildtagning och tyst bildtagning för att ta en sekvens med stillbilder på en skateboardåkare som åker i en skateboardpark, efter det ett rutnät av 10 bildrutor som täcker sekvensen, slutligen väljs en av bilderna och visas upp som den bästa stillbilden på aktiviteten

Bildtexterna ”Okomprimerade RAW + JPEG : 828” och ”Komprimerade RAW + JPEG : mer än 1 000” över ett klipp som visar baksidan på en kamera och en LCD-skärm visar kontinuerlig bildtagning på en kvinnlig modell, sedan en delad skärm med bilder från kontinuerlig bildtagning som scrollar åt vänster, och kamerans LCD-skärm visas åt höger, med expanderad räknare som visar bildformatet ”RAW” och antal återstående bilder som kan tas (över 2 300 i det här fallet)

 

Fyrdelad skärm med titlar:
(1) Titeln ”Stillbild” över en tagning av en kameraanvändare som riktar kameran mot åskådaren.
(2) Titeln ”Film” över en tagning av en kamera som spelar in utan stativ med LCD-skärmen utdragen och mikrofon och vindskydd monterade.
(3) Titeln ”Hybrid” över en närbild av ett kamerahus bakifrån där reglagen syns.
(4) Titeln ”Kommunikation” över en kamera bakifrån med mikrofon och vindskydd monterade på ett kameragrepp som stativ med en vloggare som syns på LCD-skärmen.

 

Titeln ”Film” över klipp på kamera som spelar in film utan stativ med LCD-skärmen utdragen och mikrofon och vindskydd fäst

Bildtexten ”10-bitars 4:2:2 All-I XAVC S-ITM upp till 600 Mb/s” över filmklipp som visar vidvinkel på en flod som flyter förbi vild skog eller djungelväxtlighet

Bildtexten ”Högeffektivt XAVC HSTM (MPEG-H HEVC/H.265)” över filmklipp som visar en kvinna som sitter på en bänk med måttlig bakgrundsbokeh, sedan ett klipp på en kvinnlig modell som närmar sig en kamera i låg position i ett byggnadsatrium och ser ner i det

Bildtexten ”Läsning av bildpunkter utan binning i 4K och 7K-översampling” över diagram med bilder som visar ett byggnadsatrium, vänster (översamplad) bild Bildtexten ”7K” med dimensionerna 7 032 x 3 958; höger (mindre) bild med bildtexten ”4K” med dimensionerna 3 840 x 2 160

Bildtexten ”4K 60p*/FHD 120p” över slowmotionklipp på en ung flicka som springer på en lekplats, sedan ett slowmotionklipp på kvinnlig modell i byggnadsatrium med flygande hår

Bildtexten ”S-CinetoneTM för biokänsla” över klipp på kvinnlig modell som luktar på blommor, sedan över nästan samma klipp på en delad skärm med vänster bildtext ”Standard (bildprofil av)” och den högra bildtexten ”S-Cinetone (bildprofil 11)” med mer återhållsamhet och mindre rödnyanser i det högra klippet

Bildtexten ”Graderingsflexibilitet med S-Log3 och S-Gamut3.Cine och ett dynamiskt omfång på 15+ steg*” över filmklipp med en kajak på en flod i skogen/djungeln. Den första bildtexten ”Innan gradering” ändras till ”Graderad” efter ett svep från vänster till högersvep som visar ökad kontrast och färger som blir mycket mer livliga i den graderade versionen. Samma förvandling läggs också på ett filmklipp på en flod i ett låglänt område nära solnedgången

 

Bildtexterna ”10 förinställningar/8 parametrar” och ”Kreativa uttryck SH” över ett svepande klipp med uppåtvända blommor med himmel i bakgrunden

Bildtexterna ”10 förinställningar/8 parametrar” och ”Kreativa uttryck IN” över inomhusklipp på hjälmar på trähyllor

Bildtexterna ”10 förinställningar/8 parametrar” och ”Kreativa uttryck BW” över svartvitt profilporträtt med huvud och axlar på en kvinnlig modell som sträcker armarna över huvudet

Bildtexterna ”10 förinställningar/8 parametrar” och ”Kreativa uttryck VV2” över närbild på färgglada tropiska fiskar

Bildtexterna ”10 förinställningar/8 parametrar” och ”Kreativa uttryck FL” över inzoomning på fyr mot en blå himmel med moln

 

Bildtexten ”Brett AF-område täcker hela bildytan (96 % x 98 %)” över klipp på BMX-cyklist i en cykelpark, först med en rektangel över som visar 98 % x 96 % av bildområdet; en vit rektangel med sidohandtag inramar cyklistens huvud och visar funktionen realtidsspårning som behåller fokus på motivet medan han rör sig

Bildtexten ”Ögonautofokus (AF) i realtid för människor” över klipp på en kvinna med ansiktet i fokus och en liten vit rektangel ramar in ett öga och illustrerar funktionen ögonautofokus i realtid. Ansiktet och ögonen är tillfälligt skymda när hon vinkar med en vimpel framför sig (med lite förgrundsbokeh) men återfokuserar snabbt när ansiktet och ögonen syns igen

Bildtexten ”Ögonautofokus (AF) i realtid för djur” över ett klipp på en hund på en strand som närmar sig kameran med en vit liten ruta som ramar in ett öga och illustrerar AF-spårningen av ögonen

Bildtexten ”Ögonautofokus i realtid för fåglar” över tagning på en färgglad fågel på en gren, med fågelns högra öga inramat av en vit ruta som visar att realtidsspårningen med AF för fåglar behåller fokus på fågelns öga medan den rör sig

 

Bildtexten ”Kompensation för brännviddsförändring ger konsekvent bildvinkel vid fokusering” över sekvens med bildtexten ”Av” som visar fokusövergångar mellan en kvinna på en soffa i bakgrunden och blommor i förgrunden, med tydlig fokusbrännvidd d.v.s. bredare bildvinkel när fokus övergår till förgrunden, och smalare när den går till bakgrunden; därefter samma klipp med bildtexten ”På” som visar effekten av kompensation för brännviddsförändring som tydligt minskar fokusbrännviddens effekt; sedan en delad skärm som visar samma sekvenser med vänster bildtext ”Av” och den högra bildtexten ”På”

Bildtexten ”Optisk bildstabilisering i aktivt läge” över filmklipp på modell i en byggnad som går mot kameran samtidigt som användaren går baklänges och håller i kameran med handen

Bildtexten ”Optisk bildstabilisering i aktivt läge” över delad skärm. Vänster bildtext ”Utan aktivt läge”, höger bildtext ”Aktivt läge*” med nästan samma klipp på modellen som går i byggnaden på båda klippen, med det högra påtagligt mer stabilt

 

Fyrdelad skärm med titlar:
(1) Titeln ”Stillbild” över en tagning av en kameraanvändare som riktar kameran mot åskådaren.
(2) Titeln ”Film” över en tagning av en kamera som spelar in utan stativ med LCD-skärmen utdragen och mikrofon och vindskydd monterade.
(3) Titeln ”Hybrid” över en närbild av ett kamerahus bakifrån där reglagen syns.
(4) Titeln ”Kommunikation” över en kamera bakifrån med mikrofon och vindskydd monterade på ett kameragrepp som stativ med en vloggare som syns på LCD-skärmen.

 

Titeln ”Hybrid” och bildtexten ”stillbild & film” över närbild av baksidan på ett kamerahus, som visar reglagen

Bildtexten ”Stillbild/Film/S&Q-ratt” över närbild på baksidan av ett kamerahus, som visar Stillbild/Film/S&Q-ratt på ovansidan

Bildtexten ”Meny för stillbilder” över närbild på ”Fotograferings”-menyn som visas när Stillbild/Film/S&Q-ratt är inställd på ”Stillbild”

Stillbild/Film/S&Q-ratt roterar till ”Film”

Bildtexten ”Meny för Film/S&Q” över närbild på ”Fotograferings”-menyn som visas när Stillbild/Film/S&Q-ratt ställs in på ”Film”

Stillbild/Film/S&Q-ratt roterar till ”Stillbild”

Bildtexten ”Funktionsmeny för stillbild” över bild på LCD-skärm som visar meny för ”Fotograferingsläge”

Stillbild/Film/S&Q-ratt roterar till ”Film”

Bildtexten ”Funktionsmeny för film” över bild på LCD-skärm som visar meny för ”Nivå för ljudinspelning”

Stillbild/Film/S&Q-ratt roterar till ”Stillbild”

 

Bildtexten ”Knappar och reglage är helt anpassningsbara för stillbilder” över bilder på över- och baksida på kamerahusets reglage, med dem som går att anpassa i stillbildsläge markerade med vit färg.

Stillbild/Film/S&Q-ratt roterar till ”Film”

Bildtexten ”Knappar och reglage är helt anpassningsbara för Film/S&Q” överbilder på över- och baksida på kamerahusets reglage, med dem som går att anpassa i Film/S&Q- läge markerade med vit färg

Stillbild/Film/S&Q-ratt roterar till ”Stillbild”

 

 

Bildtexten ”Fotograferingsinställningar för stillbilder” över närbild på LCD-skärmen som visas när Stillbild/Film/S&Q-ratt roterar till ”Stillbild”

Stillbild/Film/S&Q-ratt roterar till ”Film”

Bildtexten ”Fotograferingsinställningar för Film” över en närbild på LCD-skärmen som visas när Stillbild/Film/S&Q-ratt roterar till ”Film”

Stillbild/Film/S&Q-ratt roterar till ”S&Q”

Bildtexten ”S&Q-läge” över närbild på LCD-skärmen som visas när Stillbild/Film/S&Q-ratt roterar till ”S&Q”

 

Bildtexten ”Anpassningsbar bakre ratt R för större flexibilitet” över ovansida och bild på kamera med R-ratten markerad i vitt, med bildtexter
”Av/Tv”
”Bländare”
”Slutartid”
”ISO”
”Exponeringskompensation”
”Vitbalans (Vitbalans/C Temp)”
”Kreativa uttryck”
”Fokusområde”
”Flytta AF-ram”
”Ljudinspelningsnivå”

Bildtexten ”Optisk bildstabilisator i fem axlar med 5,5 steg* kortare slutartid” över ett klipp med ritning av ett kamerahus som visar en sensor monterad på en bildstabilisator som håller sig stabil medan kameran skakar

Bildtexten ”3,68 miljoner punkters* Quad-VGA-sökare med synfält på 37,3°, och en hög ögonpunkt på 23 mm” över ett klipp med ritning av ett kamerahus som visar sökarens komponenter

Bildtexten ”LCD-pekskärm av 3,0-typ med 1,03* miljoner bildpunkter” över en bild bakifrån på kameran som visar LCD-panelen som sträcks ut till vänster (roterar runt den vertikala axeln) sedan vänds den över för att bli synlig bakåt (roterar runt den horisontella axeln). Därefter rör den sig åt motsatt håll tillbaka så att panelen vilar igen i kamerahuset

Bildtexten ”LCD-pekskärm av 3,0-typ med 1,03* miljoner bildpunkter” över baksidesbild på kameran som visar LCD-skärmen

En ritning av kameran roterar i en animering till den övre högra sidan och LCD-skärmen åker ut. Bildtexten ”Värmeavledande struktur för längre inspelningstid” över en pilgrafik som illustrerar det interna värmeflödet bort från bildsensorn och bildprocessorn mot baksidan, sedan roterar ritningen mot den övre vänstra framsidan med pilgrafiken som illustrerar det interna värmeflödet bort från bildsensorn och bildprocessorn mot framsidan

 

Fyrdelad skärm med titlar:
(1) Titeln ”Stillbild” över en tagning av en kameraanvändare som riktar kameran mot åskådaren.
(2) Titeln ”Film” över en tagning av en kamera som spelar in utan stativ med LCD-skärmen utdragen och mikrofon och vindskydd monterade.
(3) Titeln ”Hybrid” över en närbild av ett kamerahus bakifrån där reglagen syns.
(4) Titeln ”Kommunikation” över en kamera bakifrån med mikrofon och vindskydd monterade på ett kameragrepp som stativ med en vloggare som syns på LCD-skärmen.

Titeln ”Kommunikation” över bild på baksidan av kameran med mikrofon och vindskydd fäst, monterad på handtaget som stativ med en tagning på vloggare synlig på LCD-skärmen och vloggaren själv i bakgrunden med bokeh

Bildtexten ”Förbättrade anslutningsmöjligheter för Imaging Edge Mobile” över närbild på kamera med ett objektiv monterat i användarens högra hand, med en smartphone i den vänstra handen

Bildtexten ”Vid den första parkopplingen behålls 5 GHz-anslutningen. 2,4 GHz Wi-Fi för filöverföring” över framsida på en kamera och en smartphone med Bluetooth-logotyp, sedan en Wi-Fi-logotyp och grafik som visar Wi-Fi®-överföringen från kamera till smartphone

Bildtexten ”USB Type-C®-kontakten stöder SuperSpeed USB i 10 GB/s (USB 3.2 Gen 2).” över en framsidesbild på en kamera med grafik som visar en dator och en USB-kabel som ansluter kameran till datorn

Bildtexten ”Direktkommunikation med bild och ljud i hög kvalitet” över bild på baksidan av en kamera med grafik på kabel och dator, och datorskärmen visar en bild på en vloggsändning med ”LIVE”-indikering, en bild på en kvinnlig vloggare som sminkar sig och bläddrar bland kommentarer från tittarna. Därefter en tagning på vloggaren och kameran från sidan, med kameran monterad på ett kameragrepp som öppnats som ett stativ med mikrofon och vindskydd fäst, sedan en simulering av vloggen visad på en fjärrdisplay, med vloggarens användarnamn ”sally_128”, ”LIVE”-indikering, och en räknare som visar 652 tittare där tittarnas kommentarer bläddras förbi

 

Bildtexten ”α7 IV” över den övre framsidan på ett kamerahus med ett objektiv monterat, roterande till en framsidesbild

 

Logotyp för SONY

Varumärken och friskrivningar