GRUNDLÄGGANDE OBJEKTIVKUNSKAP

Bländare, f-nummer och skärpedjup
Bländare och exponering

Bländaren i ett objektiv – som också kallas ”iris” – är ett sinnrikt stycke ingenjörskonst som skapar en öppning av varierande storlek i den optiska vägen och som kan användas för att styra mängden ljus som passerar genom objektivet. Bländare och slutartid är de två huvudsakliga metoderna för att styra exponeringen: för en given slutartid gör svagare ljus att det krävs en större bländare för att mer ljus ska nå bildsensorplanet, medan starkare ljus kräver en mindre bländare för optimal exponering. Alternativt kan du behålla samma bländarinställning och ändra slutartiden för att få liknande resultat. Men storleken på öppningen på bländaren bestämmer också hur ”parallella” ljusstrålarna är som passerar genom objektivet, och det här har en direkt inverkan på skärpedjupet. Du måste alltså ha kontroll över både bländare och slutartid för att skapa bilder som ser ut som du önskar.

Matematiken bakom F-nummer

- Teknisk information -

F-numret motsvarar objektivets brännvidd delat med bländarens effektiva diameter. Om du till exempel har ett 35 mm f1,4 G-objektiv och ställer in bländaren på maximala f1,4 är bländarens effektiva diameter 35 ÷ 1,4 = 25 mm. Tänk på att när objektivets brännvidd ändras kommer bländarens diameter vid ett givet f-nummer också att ändras. Till exempel skulle en bländare på f1,4 i ett 300 mm teleobjektiv behöva en effektiv bländardiameter på 300 ÷ 1,4 ≈ 214 mm. Det skulle kräva ett oerhört stort, otympligt och mycket dyrt objektiv, så det finns inte så många långa teleobjektiv med riktigt stora maximala bländare. Fotografen behöver inte känna till den faktiska bländardiametern, men det är bra att förstå principen.

”F-nummer” eller ”f-värden”

Alla objektiv har en största och en minsta bländare, uttryckt i form av f-nummer. Det är den största bländaren som brukar anges i objektivspecifikationerna. Ta Sony 35 mm f1,4 G som exempel. Det är ett 35 mm f1,4-objektiv, där 35 mm är brännvidden (vi kommer strax till den) och f1,4 är den största bländaren. Men vad betyder egentligen ”f1,4”? Läs rutan ”Matematiken bakom f-nummer” om du vill ha mer teknisk information, men i praktiken räcker det att veta att lägre f-nummer motsvarar större bländare, och att f1,4 nog är den största bländare du kommer att stöta på bland objektiv för allmän fotografering. Objektiv med en största bländare på f1,4, f2 eller f2,8 brukar betraktas som ”snabba” eller ”ljusstarka”.

De vanligaste f-nummer som används med kameraobjektiv är, från större till mindre bländare: 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22 och ibland 32 (för er matematiker skiljs varje steg av faktorn roten ur 2). Det här är de hela stegen, men det finns också delar av steg som motsvarar halva eller tredjedelar av hela steg. Om storleken på bländaren ökar med ett helt steg fördubblas mängden ljus som tillåts passera genom objektivet. Om storleken på bländaren minskar med ett steg halveras mängden ljus som når sensorn.

[1] Effektiv bländare (storlek på ingångspupillen) [2] Bländare [3] Brännvidd Obs! Värdena för bländare och brännvidd i bilden är ungefärliga.

Bländare och skärpedjup

Med ”skärpedjup” menar man avståndet från kameran inom vilket fotograferade objekt uppfattas som skarpa.

I extremfall då skärpedjupet är mycket grunt är djupet där fokus uppnås kanske bara några få millimeter. I den andra ytterligheten finns landskapsbilder som har mycket stort skärpedjup, där allt är i fokus från precis framför kameran till flera kilometer bort. Att ha kontroll på skärpedjupet är en av de mest användbara teknikerna vid kreativ fotografering.

Större bländare ger i allmänhet grundare skärpedjup, så om du vill ta en porträttbild med vacker bakgrundsoskärpa ska du göra bländaren större. Men även andra faktorer spelar in. Objektiv med längre brännvidd kan ofta ge ett grundare skärpedjup (delvis eftersom t.ex. en bländare på f1,4 i ett 85 mm-objektiv är mycket större än en bländare på f1,4 i ett 24 mm vidvinkelobjektiv, som vi fick lära oss ovan), och även avståndet mellan objekten i motivet som fotograferas påverkar det upplevda skärpedjupet.

Bländare (vänster till höger) : Öppna (stor) till Stäng (liten) Skärpedjup (vänster till höger) : Grunt till djupt

Tre steg till effektiv oskärpa

- Fotograferingstips -

Det ligger mer bakom att fotografera med snygg bakgrundsoskärpa än att välja ett ljusstarkt objektiv och öppna upp bländaren helt. Det är det första ”steget”, men ibland ger inte enbart en stor bländare önskat resultat. Det andra steget har att göra med avståndet mellan motivet och bakgrunden. Om bakgrunden ligger mycket nära motivet kan det hamna inom skärpedjupet, eller ligga så nära att den inte blir tillräckligt oskarp. Om det är möjligt ser du till att ha gott om avstånd mellan motivet och bakgrunden som du vill ska vara oskarp. Det tredje steget är att välja rätt brännvidd för det objektiv som du använder. Som nämnts tidigare är det lättare att få ett grundare skärpedjup med längre brännvidd, så du kan även dra fördel av den egenskapen. Många fotografer tycker att brännvidder mellan cirka 75 mm och 100 mm är idealiska för att fotografera porträtt med snygg bakgrundsoskärpa.