Guide om digitalt ljud – från A till Ö

Känner du dig osäker på termerna i samband med ljudutrustning? Då kan den här guiden vara till hjälp.


Grunderna: Hur digitalljud spelas in

Eftersom ljuden i den verkliga världen ständigt varierar, är digitala ljudinspelningar alltid en approximering av det fulla ljudspektrat. Kontinuerliga framsteg inom inspelningsteknik gör det möjligt att spela in ljud digitalt med allt större omfång och precision.

Vid en digital inspelning från en analog källa, till exempel vid en livekonsert eller med musiker i en inspelningsstudio, samplas ljudet vid regelbundna intervall. Amplituden registreras som ett numeriskt värde och den analoga ljudkällan lagras digitalt som en serie separata värden.

Hur mycket av det ursprungliga analoga ljudet som fångas upp i den digitala inspelningen beror främst på samplingsfrekvensen och bitdjupet (antalet samplingar per sekund och mängden information i varje sampling).

Spara och lagra digitalt ljud

Digitala inspelningar kan lagras i en mängd olika format. Varje format balanserar ljudkvaliteten mot den resulterande filstorleken på olika sätt. Tidigare har det till exempel inte varit praktiskt möjligt att lagra ljudinspelningar med extremt hög kvalitet i små musikspelare.

Men med dagens bärbara enheter med flera gigabyte lagringsutrymme kan miljontals människor njuta av digitalljud med fantastiskt hög kvalitet.

Ljudfunktioner från A till Ö

5.1ch
7.1ch
Analog
Bitdjup
Kodek
Komprimering
Digital
Dolby Digital
Dolby True HD
DSD
DSEE HX
DTS Digital Surround
DTS Master Audio
Hi-Res Audio
LDAC
LFE
Lossless
Lossy
LPCM
S-Master HX
SA-CD
Samplingsfrekvens
SBCs
Subwoofer
Surroundljud
Uppskalning

5.1ch

Står för 5.1 kanaler och är ett sätt att tillhandahålla surroundljud som ger en bioliknande upplevelse. Fem högtalare plus en subwoofer placeras runt lyssnaren, och varje högtalare tar emot olika kanaler:

  1. Två främre kanaler
  2. En främre mittkanal
  3. Två surroundkanaler
  4. En LFE (Low Frequency Effects)-kanal

Subwoofern tar emot LFE-kanalen och kan placeras var som helst i rummet. Detta sparar plats jämfört med surroundljudsystem utan subwoofer. Eftersom alla lågfrekventa ljud skickas till subwoofern, kan de övriga högtalarna vara mindre eftersom de inte behöver återge basljud. Se även 7.1ch

7.1 kanaler

Ett 7.1-kanaligt surroundljudsystem använder sju högtalare plus subwoofer. Det liknar 5.1ch-systemet, men har två extra bakre surroundkanaler.

Analog

Vid en analog inspelning lagras originalljudet på ett fysiskt medium, som ett magnetband eller en vinylskiva. Detta skiljer sig från en digital inspelning.

Bitdjup

Bitdjupet i en digital inspelning beskriver hur många bitar som används för att lagra varje sampling av den analoga signalen. Standardbitdjupet för cd-ljud är 16 med en samplingsfrekvens på 44,1 kHz, det vill säga 44 100 samplingar per sekund med 16 bitar data per sampling. Ju större bitdjup, desto bättre ljudkvalitet men också desto större filstorlek.

Hi-Res Audio har ett bitdjup på minst 24 bitar och en samplingsfrekvens på 96 kHz eller mer.

Kodek

När ljudet spelas in digitalt, matas det genom en kodare/avkodare (eng. coder/decoder) eller kodek. Stavningarna ”codec” och ”kodec" förekommer också. Det är program- eller maskinvara som tar emot den analoga ljudsignalen och ”kodar” den i ett digitalformat som kan lagras elektroniskt. När ljudet spelas upp, ”avkodar” kodeken den digitala filen för att framställa ljud.

Alla ljud-kodekar kodar den analoga signalen med olika metoder. De har därför olika fördelar och nackdelar när det gäller att lagra och återge ljud.

Komprimering

Digitala ljudinspelningar kan resultera i mycket stora filstorlekar. Detta begränsar de praktiska tillämpningarna, till exempel hur många spår som ryms på en digital musikspelare. Därför använder de flesta ljudfilformat någon form av komprimering, så att viss information skalas bort för att minska storleken på den lagrade filen.

Hur ljudet komprimeras och dekomprimeras när det spelas upp påverkar det resulterande ljudet. Filformat med informationsförlust kallas lossy eller inexakt komprimering. Filformat som behåller all ljudinformation eller gör det möjligt att återskapa den vid uppspelningen kallas lossless eller exakt komprimering.

Digital

Till skillnad från analog inspelning, omvandlas ljudet vid digital inspelning till en serie siffror som kan lagras elektroniskt (till exempel på en cd eller hårddisk) och sedan konverteras tillbaka till ljud vid uppspelningen. Mp3 är ett populärt filformat.

Dolby Digital

Vanligt förekommande lossy ljudformat som används för dvd och som basformat för Blu-ray. Trots att det är ett inexakt komprimeringsformat, är det tillräckligt bra för att användas på biografer. Ljudkvaliteten är lägre jämfört med DTS Digital Surround, men den större komprimeringen innebär att filerna blir mindre. Det är skälet till att Dolby Digital är vanligare.

Dolby True HD

Ett lossless ljudkomprimeringsformat som liknar DTS Master Audio. Båda formaten används på Blu-ray Disc.

DSD (Direct Stream Digital)

Direct Stream Digital (DSD) är en digitalinspelningsmetod med extremt hög samplingsfrekvens, betydligt högre än Hi-Res Audio och 64–128 gånger högre än cd-ljud. Vissa ljudtekniker anser att detta är så nära en digitalfil kan komma den ursprungliga analoga ljudkällan. Vissa Hi-Res Audio-modeller från Sony kan också spela upp ljud med DSD-format.

DSEE HX

Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) HX är Sonys unika teknik för uppskalning. När komprimerat digitalljud spelas upp, ersätter DSEE HX förlorade höga frekvenser i realtid och ger nästintill högupplöst ljudkvalitet. Allt ljud som spelas upp på DSEE HX-utrustning förstärks så att det känns som om du befinner dig i inspelningsstudion eller på konserten.

DTS Digital Surround

Vanligt förekommande lossy ljudformat som används för dvd och som basformat för Blu-ray. DTS Digital Surround ger bättre ljudkvalitet än Dolby Digital, men är mindre populärt eftersom det resulterar i större filer.

DTS Master Audio

Ett lossless ljudkomprimeringsformat som liknar Dolby True HD. Båda formaten används på Blu-ray Disc.

Hi-Res Audio

High Resolution Audio avser vanligtvis digitalinspelningar med en samplingsfrekvens på 96 kHz/24 bitar eller mer. Det ger betydligt bättre ljudkvalitet än cd- och mp3-inspelningar. Vanligt cd-ljudformat har en samplingsfrekvens på 44,1 kHz/16 bitar.

När du ser Hi-Res Audio-logotypen på en Sony-produkt, vet du att produkten är utformad för att maximera ljudkvaliteten med High Resolution Audio. Du kan konfigurera ett komplett Hi-Res Audio-system med utrustning från Sony – från bärbara musikspelare och hörlurar till högtalare och hela hemmabiosystem.

Läs mer om Hi-Resolution Audio

LDAC

LDAC är en ljud-kodek från Sony som medför att du kan lyssna på högkvalitetsljud trådlöst via Bluetooth-anslutning.

När ljudet sänds via Bluetooth, används vanligtvis standard-kodeken Bluetooth SBC som kan ge sämre ljudkvalitet. LDAC sänder tre gånger så mycket data som SBC. Alla typer av musik kan spelas upp med hög ljudkvalitet trådlöst via Bluetooth.

LFE

En LFE-kanal (Low Frequency Effects) är ett separat ljudspår som används för lågfrekventa ljud på 3–120 Hz, till exempel låga och mullrande ljudeffekter i filmljudspår. I ett system med surroundljud matas den här kanalen vanligtvis ut i subwoofern.

Lossless

Med ett lossless ljudformat lagras digitalljudet på ett sådant sätt att alla originalljuddata behålls eller kan återskapas vid uppspelningen. Exempel på lossless ljudformat:

  1. DSD (DFF)
  2. DSD (DSF)
  3. WAV
  4. AIFF
  5. FLAC
  6. ALAC

Lossy

Med ett lossy ljudformat raderas viss information från den ursprungliga digitala inspelningen för att spara utrymme, samtidigt som så mycket som möjligt av den ursprungliga ljudkvaliteten behålls vid uppspelningen. Alla format använder olika metoder för att balansera komprimering (för att spara utrymme) med att bevara information (för att bevara ljudkvaliteten).

Exempel på lossy ljudformat:

LPCM

Linear Pulse Code Modulation (LPCM) utgör grunden för digital ljudinspelning. En analog signal samplas vid regelbundna intervall, och amplituden registreras som en punkt på en digital skala. Eftersom informationen inte bearbetas eller komprimeras, kan ljudkvaliteten bli lika hög som med en professionell studiomaster. LPCM resulterar i mycket stora filer och är därför inte särskilt praktiskt för vardagsändamål.

Samplingsfrekvensen avgör exaktheten i den ursprungliga digitalströmmen.

S-Master HX

Sonys digitala förstärkarteknik utvecklades för Hi-Resolution Audio för att minska mängden distorsion och brus i bredare frekvensomfång. Eftersom S-Master förstärker digitala signaler direkt i stället för att först konvertera dem till analoga signaler, bibehålls renheten i originalsignalen vilket ger mer verklighetstrogen återgivning.

SA-CD

Super Audio CD är ett inspelningsformat som har utvecklats av Sony för att spela in ljud med DSD-format, vilket ger större dynamiskt omfång jämfört med vanligt cd-format. Det dynamiska omfånget på vanligt cd-ljud är 96 dB, jämfört med 120 dB med SA-CD. Samplingsfrekvensen med SA-CD är 2,8 MHz, vilket är 64 gånger mer än det vanliga cd-formatet.

Till skillnad från vanligt cd-ljud har SA-CD stöd för 5.1ch surroundljud och tvåkanaligt (stereo) ljud. SA-CD-ljud kopieringsskyddas genom kryptering. Det betyder att det kan spelas upp via analoga kablar, HDMI- eller i-Link-kablar, men inte via optiska kablar eller koaxialkablar.

Samplingsfrekvens

Vid en digital inspelning av en analog ljudkälla, avser samplingsfrekvensen tidsintervallet mellan samplingarna. Ju högre samplingsfrekvens, desto mindre information går förlorad. Cd-ljud har en standardsamplingsfrekvens på 44,1 kHz, alltså 44 100 samplingar per sekund.

I allmänhet gäller att ju högre samplingsfrekvensen är, desto högre blir kvaliteten på inspelningen. Hi-Res Audio har en samplingsfrekvens på 96 kHz eller mer och ett bitdjup på minst 24 bitar.

SBC

Vanligt förekommande ljud-kodek för sändning av digitalljud via Bluetooth. Eftersom SBC prioriterar effektivt utnyttjande av bandbredden framför ljudkvalitet, lämpar den sig inte för sändning av högkvalitetsljud. Sonys LDAC inkluderar tre gånger så mycket data som SBC, vilket gör det möjligt att sända högkvalitetsljud via Bluetooth.

Subwoofer

Subwoofern är en högtalare som ingår i ett 5.1ch- eller 7.1ch-surroundljudsystem, och återger bara lågfrekvent ljud eller den särskilda LFE-kanalen. Eftersom vi har förmågan att lokalisera lågfrekventa ljud via vårt hörselsinne, kan subwoofern placeras var som helst i rummet.

Alla lågfrekventa ljud sänds till subwoofern, vilket innebär att de övriga högtalarna kan vara mindre och hela systemet blir mindre platskrävande.

Surroundljud

5.1ch- och 7.1ch-surroundljudsystem sänder separata ljudkanaler till högtalare som är utplacerade runt lyssnaren, vilket ger ett fylligare ljud. ”.1” betyder att en subwoofer används som extra lågfrekvenshögtalare.

Uppskalning

När en digital ljudinspelning i ett lossy format spelas upp, är det ibland möjligt att fylla i vissa av ”tomrummen” i originalljudet genom en matematisk beräkning av var originalinformationen skulle ha varit. Metoden kallas uppskalning, och kan förbättra ljudet på inspelningar av lägre kvalitet och efterlikna högkvalitetsljud.

Sonys unika DSEE HX-algoritm skalar upp befintliga ljudkällor till nästintill Hi-Resolution Audio-kvalitet.