Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • SRS-X77

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrar säker kommunikation.

VIKTIGT! Du måste installera den här uppdateringen av den inbyggda programvaran för att kunna fortsätta använda musikdistributionstjänsten Chromecast built-in.

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara 1.60.3351 för SRS-X77

Filversion

 • 1.60.3351

Utgivningsdatum

 • 02-11-2021

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Du behöver inte använda det här uppdateringsverktyget om du redan har uppdaterat din ljudanläggning till version 1.60.3351 av den inbyggda programvaran. Om du är osäker på vilken version av den inbyggda programvaran du har är det enkelt att kontrollera. Du kan göra det på två olika sätt:

 • Bekräfta med hjälp av appen Sony | Music Center (SongPal).
  1. Anslut enheten till samma Wi-Fi-nätverk som din smartphone med hjälp av appen Sony | Music Center (SongPal).
  2. Starta appen Sony | Music Center (SongPal) på din smartphone.
  3. Välj din högtalare på skärmen Speaker & Group (högtalare och grupp).
  4. Välj Settings (inställningar).
  5. Skärmen Settings (inställningar) visas. Välj Other Settings (övriga inställningar).
  6. På skärmen Other Settings (övriga inställningar) kontrollerar du vilken version av den inbyggda programvaran för högtalaren du har.
 • Så här kontrollerar du när du använder en privat dator.
  1. Anslut enheten direkt till datorn via en nätverkskabel (medföljer inte).

   Obs! Se till att omkopplaren NETWORK OFF/ON (nätverk på/av) på enhetens baksida är inställd på ON (på).
  2. Anslut nätsladden (medföljer) till nätadaptern (medföljer). Tryck på knappen (på/viloläge) för att sätta på enheten.

   Obs! Vänta tills indikatorn LINK (anslutning) slutar blinka och lyser med ett fast rosa sken.
  3. Visa Sony Network Device Setting (nätverksinställningar för enheter från Sony) på datorn.
   1. Starta en webbläsare.
   2. Ange följande URL-adress i adressfältet: http://169.254.1.1.
  4. Om Language Setup (konfigurera språk) visas väljer du ett språk.
  5. Skärmen Device Details (enhetsdetaljer) med Firmware Version (version av den inbyggda programvaran) (X.XX.X.XX) visas.

   Obs! På den här skärmen visas Firmware Version (version av den inbyggda programvaran), Model Name (modellnamn), Device Name (enhetsnamn), Connection Type (anslutningstyp), Internet Access (internetåtkomst), SSID och Security Method (säkerhetsmetod).

Du kan enkelt uppdatera den inbyggda programvaran för ljudanläggningen på två olika sätt:

MetodDu behöverVarför ska jag välja den här metoden?

Internet/nätverk
(REKOMMENDERAS)

 • Ethernet-kabel eller trådlös router för att ansluta ljudanläggningen till internet
 • Se till att ljudanläggningen är ansluten till
  • en aktiv internetanslutning
Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste och snabbaste sättet att uppdatera den inbyggda programvaran.
USB-lagringsenhet
 • en dator
 • en USB-lagringsenhet
Uppdatera den inbyggda programvaran med den här metoden om du inte kan ansluta till internet.

Installera

Internet/nätverk

Vi rekommenderar den här metoden, eftersom den är det enklaste sättet att uppdatera. Det tar vanligtvis cirka 3 till 10 minuter.

Obs! Du kan inte uppdatera till den senaste programvaran om enheten INTE är ansluten till internet (nätverk).

 1. Anslut till internet (nätverk)
  Obs! När högtalaren är ansluten direkt till en dator med LAN-kabeln för versionskontroll, tar du bort LAN-kabeln och återansluter den till en anslutningspunkt.
 2. Om högtalaren är på stänger du av den genom att trycka på knappen (på/viloläge).
 3. Sätt på enheten genom att trycka på knappen (på/viloläge).
 4. Vänta tills indikatorn LINK (anslutning) slutar blinka och lyser orange eller rosa. Knappen UPDATE (uppdatering) tänds när en programvaruuppdatering blir tillgänglig.
  Obs! Knappen UPDATE (uppdatering) tänds inte när den senaste versionen av programvaran används.
 5. Tryck på knappen UPDATE (uppdatering) och håll den intryckt tills du hör en ljudsignal. Knappen UPDATE (uppdatering) börjar blinka när programvaruuppdateringen påbörjas.
  Obs! Du kan inte använda högtalaren när den uppdateras.
 6. Knappen UPDATE (uppdatering) blinkar på olika sätt (intervall och status) under uppdateringen
 7. Knappen UPDATE (uppdatering) slocknar och högtalaren sätts automatiskt i viloläge eller BLUETOOTH/nätverksviloläge när uppdateringen är klar.
 8. Kontrollera att uppdateringen har installerats genom att följa stegen i Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran.

Frågor och svar

När uppdatering pågår blinkar lampan rött och knappen UPDATE blinkar orange.

Programvaruuppdateringen misslyckades. När det här händer kan du inte använda enheten eller några funktioner förutom strömknappen. Kontrollera högtalaren genom att följa de här stegen, och slutför programvaruuppdateringen med hjälp av en USB-flashenhet.

 1. Håll ned knappen  (på/viloläge) för att stänga av (OFF) högtalaren.
 2. Tryck på knappen  (på/viloläge) för att slå på (ON) högtalaren.
 3. Vänta i cirka tre minuter (eller tills nätverksanslutningen har upprättats) och kontrollera sedan status för högtalarens UPDATE-knapp.

Knappen UPDATE (uppdatering) lyser fortfarande orange.

Programvaruuppdateringen misslyckades. Du kan utföra uppdateringar av inbyggd programvara för ljudsystem via en USB-flashenhet.

Indikatorn På/viloläge-knappen blinkar rött och knappen UPDATE (uppdatering) blinkar orange.

Programvaruuppdateringen misslyckades. Du kan utföra uppdateringar av inbyggd programvara för ljudsystem via en USB-flashenhet.

Obs!

 • Koppla inte bort högtalaren från strömkällan och nätverket medan uppdateringen pågår.
 • Koppla INTE bort nätadaptern förrän uppdateringen är klar.
 • Stäng INTE av enheten medan uppdateringen pågår.
 • Uppdateringen tar vanligtvis tre till tio minuter. Den kan ta längre tid beroende på nätverksmiljön.

USB

Vi rekommenderar att du uppdaterar via internet om det är möjligt. I annat fall kan du använda den här metoden i stället. Du hämtar uppdateringsfilen till datorn, flyttar den till ett USB-minne och sedan överför du den till ljudanläggningen.

Förberedelser inför uppdatering av inbyggd programvara:

Innan du hämtar den inbyggda programvaran måste du se till att ett av följande operativsystem finns på datorn, och att du har den USB-flashenhet som krävs:

Operativsystem som stöds:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X (10.4) eller senare.

Obs! Om du har Windows 8.1 ska du använda det i skrivbordsläget. Felfri funktion kan inte garanteras på alla datorer med kompatibla operativsystem.

Lagringsmedia:

USB-flashenhet: Felfri funktion kan inte garanteras för alla USB-flashenheter med mer än 256 MB.

Uppdatering av inbyggd programvara för Personal Audio System via USB-flashenhet – procedur A

Obs! Det går inte att återgå till den tidigare programvaruversionen när du har genomfört den här programvaruuppdateringen.

Hämta den inbyggda programvaran:
 1. Stäng alla andra fönster och program utom den här sidan.
 2. Läs igenom villkoren på den här sidan och godkänn dem genom att markera rutan.
 3. Hämta uppdateringen av den inbyggda programvaran. Filen SRSX77V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 byte) hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord.
  Obs!
  • Om du använder Windows 10 eller 8.1 kan uppdateringsfilen sparas i mappen Hämtade filer. Klicka på skrivbordsrutan på startskärmen och leta reda på filen i mappen Hämtade filer via Utforskaren.
  • Den här uppdateringsfilen avser endast SRS-X77. Du kan inte använda filen med andra modeller av Personal Audio System.
Förbered den hämtade filen:
 • Med Windows
  1. Högerklicka på den hämtade filen SRSX77V1603351.zip.
  2. Klicka på Extrahera alla
  3. I fönstret Extrahera komprimerade mappar som öppnas klickar du på Extrahera.
  4. Mappen SRSX77V1603351 är nu öppen på skrivbordet
  5. Mappen UPDATE (uppdatering) innehåller fyra filer: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID
 • Med Mac OS
  1. Dubbelklicka på den sparade filen SRSX77V1603351.zip.
  2. Mappen SRSX77V1603351 skapas på skrivbordet

Obs! Beroende på vilket operativsystem du använder kan det hända att filen packas upp automatiskt när den hämtas. Beroende på vilket operativsystem du använder kanske du inte kan packa upp filen enligt anvisningarna ovan. Använd i så fall ett dekomprimeringsverktyg.

Kopiera uppdateringsfilen till USB-flashenheten:
 1. Sätt i den initierade (formaterade) USB-flashenheten i en USB-port på datorn.
 2. Kopiera uppdateringsfilen till USB-flashenheten.
Uppdatera ljudanläggningen via USB:
 1. Anslut nätadaptern (medföljer) till DC IN 18 V-uttaget på högtalaren.
 2. Sätt i nätsladden ansluten till nätadaptern i ett nätuttag. Se till att sladden sitter i ordentligt. Ställ in omkopplaren NETWORK OFF/ON (nätverk av/på) på baksidan på läget ON (på).
 3. Tryck på knappen (på/viloläge) för att starta
 4. Vänta cirka fyra minuter tills indikatorn LINK (anslutning) börjar blinka långsammare.
 5. Håll ned knappen AUDIO IN (ljud in) och knappen för att minska volymen.
 6. Knappen UPDATE (uppdatering) tänds efter pipljuden.
  Obs! Om du är ansluten till ett nätverk kanske knappen UPDATE (uppdatering) redan lyser orange. Även om så är fallet följer du instruktionerna på den här sidan och väntar tills du hör pipljudet.
 7. När knappen UPDATE (uppdatering) är tänd sätter du in USB-flashenheten i porten DC-OUT ONLY (USB) på baksidan av högtalaren.
 8. När programvaruuppdateringen startar börjar knappen UPDATE (uppdatering) blinka
  Obs! Högtalaren fungerar inte under uppdateringen.
 9. Knappen UPDATE (uppdatering) blinkar på olika sätt under uppdateringen (intervall och status)
 10. Knappen UPDATE (uppdatering) slocknar och högtalaren sätts automatiskt i viloläge eller BLUETOOTH/nätverksviloläge när uppdateringen är klar
 11. Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran.

Obs!

 • Se till att högtalaren är ansluten till en strömkälla under uppdateringen
 • Koppla INTE bort nätadaptern förrän uppdateringen är klar.
 • Stäng INTE av enheten medan uppdateringen pågår.
 • Uppdateringen tar vanligtvis cirka tio minuter.

Uppdatering av inbyggd programvara för Personal Audio System via USB-flashenhet – procedur B

Om indikatorn (på/viloläge) blinkar rött och uppdateringsknappen lyser orange har programvaruuppdateringen misslyckats.
Du måste hämta uppdateringen av den inbyggda programvaran till datorn, spara den på ett USB-flashminne och sedan överföra den till högtalaren.
Följ stegen nedan för att göra detta:

Obs! Det går inte att återgå till den tidigare programvaruversionen efter programvaruuppdateringen.

Hämta den inbyggda programvaran:
 1. Stäng alla andra fönster och program utom den här sidan.
 2. Läs igenom villkoren på den här sidan och godkänn dem genom att markera rutan.
 3. Hämta uppdateringen av den inbyggda programvaran. Filen SRSX77V1603351.UPG, 165 MB (173 711 325 byte) hämtas.
 4. Spara filen på datorns skrivbord.
  Obs!
  • Om du använder Windows 10 eller 8.1 kan uppdateringsfilen sparas i mappen Hämtade filer. Klicka på skrivbordsrutan på startskärmen och leta reda på filen i mappen Hämtade filer via Utforskaren.
  • Den här uppdateringsfilen avser endast SRS-X77. Du kan inte använda filen med andra modeller av Personal Audio System.
Förbered den hämtade filen:
 • Med Windows
  1. Högerklicka på den hämtade filen SRSX77V1603351.zip.
  2. Klicka på Extrahera alla.
  3. I fönstret Extrahera komprimerade mappar som öppnas klickar du på Extrahera.
  4. Mappen SRSX77V1603351 är nu öppen på skrivbordet.
  5. Mappen UPDATE (uppdatering) innehåller fyra filer: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID
 • Med Mac OS
  1. Dubbelklicka på den sparade filen SRSX77V1603351.zip.
  2. Mappen UPDATE (uppdatering) placeras på datorns skrivbord med följande filer: LUTE03-FW.BIN, LUTE03-FW.ID, LUTE03-FW_MB.BIN and LUTE03-FW_MB.ID

Obs! Den hämtade filen kan packas upp automatiskt om du använder något av operativsystemen ovan. Om du inte kan packa upp filerna genom att följa de här stegen, kan du behöva använda ett separat dekomprimeringsprogram.

Kopiera uppdateringsfilen till USB-flashenheten:
 1. Sätt i USB-flashenheten i en av USB-portarna på datorn.
 2. Dra mappen Update (uppdatering) från skrivbordet till USB-minnet.
Uppdatera ljudanläggningen via USB:
 1. Anslut högtalaren till ett nätuttag via den medföljande nätadaptern.
 2. Sätt nätverksomkopplaren på högtalarens baksida på läget ON (på).
 3. Stäng av högtalaren när indikatorn (på/viloläge) blinkar rött och uppdateringsknappen blinkar orange.
 4. Placera flashenheten som innehåller uppdateringsfilerna i högtalarens DC-OUT ONLY (USB)-port
 5. Sätt på högtalaren igen
  Obs! Utför steg 3 till 5 inom tre minuter.
 6. Den inbyggda programvaran hämtas till högtalaren när UPDATE-knappen börjar blinka.
  Obs! Det går inte att använda högtalaren medan hämtningen pågår.
 7. Knappen blinkar allt långsammare medan hämtningen fortsätter, och upphör när uppdateringen är klar.
 8. Högtalaren sätts automatiskt i viloläge eller Bluetooth/nätverksviloläge när hämtningen är klar.
 9. Kontrollera att uppdateringen är klar enligt anvisningarna i Kontroll av programvaruversion för trådlös högtalare SRS-X77.