Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • SRS-RA3000
 • SRS-RA5000

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrad anslutning till Chromecast built-in

VIKTIGT! Denna uppdatering av den inbyggda programvaran måste utföras för att du ska kunna fortsätta använda musikdistributionstjänsten med Chromecast built-in. Uppdateringen installeras automatiskt när en aktiv nätverksanslutning är tillgänglig och enheten inte används.

Tidigare fördelar och förbättringar

 • Innehåller stöd för Amazon Music HD 360 Reality Audio, som är tillgängligt från Amazon Music HD
 • Innehåller uppdateringar av Chromecast built-in for Audio version 1.44 som stöd för Google Cast 360 Reality Audio

Systemkrav

 • En Android-enhet (V5.0 eller senare) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller senare)
 • En aktiv internetanslutning
 • Den senaste versionen av appen Sony | Music Center måste vara installerad
 • Högtalaren måste vara ansluten till din Android- eller iOS-enhet

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara till version 1.33

Filversion

 • 1.33

Utgivningsdatum

 • 14-12-2021

Förberedelser

Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran

Om den installerade versionen är tidigare än 1.33 rekommenderar vi starkt att du uppdaterar den inbyggda programvaran. Du kan enkelt kontrollera vilken version av den inbyggda programvaran du har:

 1. Sätt på högtalaren.
 2. Öppna appen Sony | Music Center.
 3. Anslut högtalaren till appen Sony | Music Center.
 4. Välj Settings (inställningar).
 5. Välj System.
 6. Kontrollera versionen av den inbyggda programvaran (se siffrorna i den röda rutan).
  Aktuell version av den inbyggda programvaran för högtalaren

Hämta och installera

Programvaran uppdateras automatiskt till den senaste programvaruversionen när du är ansluten till internet via ett Wi-Fi-nätverk. Om ett uppdateringsmeddelande visas när du ansluter till appen Sony | Music Center installerar du uppdateringen genom att följa de instruktioner som visas. Programvaruuppdateringar tillhandahålls när nya funktioner blir tillgängliga och när produkten måste uppdateras för att förbättra stabiliteten.

Viktigt meddelande

 • Du kan inte inaktivera den automatiska programvaruuppdateringen.
 • Tidigare versioner av programvaran kan inte hämtas.
 • Stäng inte av och använd inte produkten under uppdateringen.
 • Om du vill installera programvaruuppdateringen måste du godkänna slutanvändarlicensavtalet från Sony.
 • Programvaran för den här produkten uppdateras automatiskt då och då. Det går inte att välja att inte ladda ned den automatiskt uppdaterade programvaran.
 • Under uppdateringen blinkar strömindikatorn (grön) snabbt och vid nedladdning av uppdateringsdata blinkar även LINK-indikatorn (orange).