Artikel-ID : 00225233 / Senast ändrat : 27/06/2019Skriv ut

Påverkar produkter med magneter medicinsk utrustning som pacemakrar?

Jag använder medicinsk utrustning som t.ex. en pacemaker, defibrillator eller variabel tryckshunt för behandling av hydrocefalus. Vad ska jag tänka på?

    Medicinsk utrustning som pacemakrar, defibrillatorer eller variabla tryckshuntar för behandling av hydrocefalus kan påverkas av det magnetiska fältet från magneten i produkten.

    Om du använder medicinsk utrustning av typen som nämns ovan bör du rådfråga en läkare innan du använder en produkt från Sony som innehåller magneter eftersom vissa av produkterna kan påverka medicinsk utrustning.
    Tänk på att magneten i produkten fortfarande kan påverka den medicinska utrustningen även om du stänger av produkten. Se till att hålla produkten borta från medicinsk utrustning och personer som använder medicinsk utrustning.

    OBS! Produkter från Sony som t.ex. högtalare, hörlurar, fodral eller produkters emballage vid öppning och stängning kan innehålla magneter. Högtalare kan finnas inbyggda i tv-apparater, kameror och smartphones.