Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • SRS-HG1
 • SRS-X88
 • SRS-X9
 • SRS-X99
 • SRS-ZR7
 • CAS-1
 • CMT-SX7
 • CMT-SX7B
 • MAP-S1
 • RSX-GS9

Om den här installationen

Fördelar och förbättringar

 • Med det här verktyget installeras en uppdaterad version av USB Audio-drivrutinerna som stöder uppspelning av ljudfiler från datorn via USB-anslutningen och även ger förbättrade prestanda för USB-B-funktionen.

Systemkrav

Operativsystem

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Obs! RSX-GS9-modellen stöder endast Windows 8.1 och Windows 10.

Enhet

 • USB-port (USB 2.0-kompatibel)

Förberedelser

 • Se till att logga in på datorn som administratör.
 • Stäng inte av datorn förrän uppdateringen har slutförts.
 • Om du inte följer instruktionerna eller avbryter uppdateringen kan det orsaka problem med programvarufunktionen.
 • Om meddelandet Din tillåtelse krävs innan Windows-åtgärden kan fortsätta visas i dialogrutan User Account Control klickar du på Fortsätt för att fortsätta.

Installera

 1. Anslut USB-kabeln:
  • För enheterna MAP-S1, SRS-X9, SRS-X88, SRS-X99, SRS-ZR7, CMT-SX7/SX7B och CAS-1: Anslut från datorn till kontakten (type B) på bakpanelen.
  • För SRS-HG1-enheter (h.ear go): Anslut från datorn till terminalen (type micro B) på bakpanelen.
  • För RSX-GS9-enheter: Anslut från datorn till terminalen (type micro B) på frontpanelen.
 2. Öppna fönstret Enhetshanteraren på datorn och klicka sedan på Ljud-, video- och spelenheter.
 3. Starta enheten:
  • För CAS-1-enheter: På fjärrkontrollen väljer du USB-B-funktionen genom att trycka på USB-B-knappen.
  • För MAP-S1-, CMT-SX7- eller CMT-SX7B-enheter: På fjärrkontrollen väljer du USB REAR-funktionen genom att trycka på FUNCTION-knappen.
  • För SRS-X9-, SRS-X88- och SRS-X99-enheter: Välj USB-B-funktionen genom att trycka på USB-B-knappen.
  • För SRS-ZR7-enheter: Välj USB-B-läge genom att trycka på Function-knappen.
  • För SRS-HG1-enheter (h.ear go): Välj USB-funktionen genom att trycka på FUNCTION-knappen.
  • För RSX-GS9-enheter: Välj USB-DAC-funktionen genom att trycka på källknappen på frontpanelen eller på fjärrkontrollen.
  Den aktuella drivrutinen för den anslutna enheten visas i avsnittet Ljud-, video- och spelenheter i Enhetshanteraren.
  Obs! Om Sony Audio visas har rätt drivrutin redan installerats på datorn.
 4. Högerklicka på den angivna drivrutinen och välj Uppdatera drivrutin.
 5. Klicka på Search automatically for drivers (sök automatiskt efter drivrutiner).
 6. Klicka på Sök efter uppdaterade drivrutiner på Windows Update. Ett Windows Update-fönster visas.
 7. Välj Sök efter uppdateringar och om alternativet View optional updates (visa valfria uppdateringar) visas klickar du på meddelandet.
 8. Välj pilen bredvid Drivrutinsuppdateringar, välj Sony Corporation - MEDIA - och klicka sedan på Hämta och installera.
  Obs! Sony Audio visas i avsnittet Ljud-, video- och spelenheter i Enhetshanteraren.
 9. Högerklicka på Sony Audio och välj Egenskaper.
 10. På fliken Drivrutin kontrollerar du drivrutinsleverantör och drivrutinversion.
  • Drivrutinsleverantör: Sony Corporation
  • Drivrutinsversion: 8.0.5.3526
 11. Installationen av USB Audio-drivrutinen är klar.

Hur avinstallerar jag drivrutinen?

 1. Klicka på EnhetshanterarenLjud-, video- och spelenheter och högerklicka sedan på Sony Audio och välj Avinstallera enhet.
 2. Markera kryssrutan Ta bort drivrutinen för denna enhet och välj sedan Avinstallera.