Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • PS-HX500

Hämtningar som krävs

Läs det här avsnittet innan du hämtar filen.

Filen Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe måste laddas ned till en ny mapp på datorn. Kontrollera att det inte finns andra filer än den hämtade filen i mappen.

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

Med det här verktyget installeras programvaran för Hi-Res Audio Recorder till din PS-HX500-skivspelare. Hi-Res Audio Recorder är ett program för att spela in ljudspår från en vinylskiva på datorn med högupplöst format och innehåller följande funktioner:

 • Spela in ljudspår från en vinylskiva: Anslut skivspelaren till datorn med USB-kabeln som medföljer skivspelaren. Sedan kan du spela in ljudspår med högupplöst format (DSD eller PCM) från den vinylskiva som spelas upp på skivspelaren.
  Obs! Maximal inspelningstid är 100 minuter.
 • Redigera den tillfälliga filen: Du kan lägga in markörer i den inspelade informationen (tillfällig fil) och ange vilka dataintervall som ska exporteras till filer. Lägg in markörer i den tillfälliga filen när du vill
  • ta bort det tysta partiet före det första ljudspåret eller mellan spåren
  • dela upp den tillfälliga filen i separata ljudspårsfiler efter att ha spelat in alla spår på skivans ena sida.
  Obs! Du kan lägga in upp till 60 markörer samt ta bort och flytta markörerna.
 • Förstärkningsjustering: Du kan justera signalens nivå (förstärkning) för inspelade data (temporär fil).
  Obs! Du kan välja automatisk eller manuell förstärkningsjustering, vilket gör att du kan öka förstärkningen med 1 dB, mellan +1 dB och +6 dB.
 • Exportera den tillfälliga filen: Du kan exportera den inspelade informationen (tillfällig fil) till datorn.
  Obs! Du kan också ange albumets namn, artistens namn samt enskilda låtars titlar och artister innan du exporterar den tillfälliga filen.

Systemkrav

Operativsystem

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Filinformation

Filnamn

 • Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe

Filversion

 • 1.1.0

Filstorlek

 • 16.8 MB

Utgivningsdatum

 • 02-11-2016

Förberedelser

Viktig information

 • När du installerar filen måste du vara inloggad som administratör eller som användare med administratörsbehörighet.
 • Kontrollera att inga andra program stör installationen, spara allt arbete och stäng alla andra program. Kontrollera att inga program visas i Aktivitetsfältet innan du fortsätter.
 • Skriv ut de här instruktionerna så att du kan använda dem som referens under installationen.

Hämta och installera

Innehållsförteckning

 • Systemkrav för datorn
 • Viktig information
 • Anvisningar för hämtning och installation
 • Starta Hi-Res Audio Recorder
 • Avinstallera Hi-Res Audio Recorder
 • Felsökning

Systemkrav för datorn

Om du vill installera den här programvaran måste datorn uppfylla följande systemkrav:

 • Ett av följande operativsystem:
  • Microsoft Windows 11
  • Microsoft Windows 10
  • Microsoft Windows 8.1 (det senaste servicepaketet krävs)
 • Processor: Intel Core 2-processor 1,6 GHz eller högre
 • Skärmupplösning: 1 024 × 768 eller högre
 • Ledigt diskutrymme: 100 MB
 • Ljuduppspelningsenhet: Krävs

Obs! Det kan hända att programvaran inte fungerar på alla datorer, även om de uppfyller systemkraven ovan. Följande system stöds dessutom inte:

 • Personligt konstruerade datorer eller operativsystem
 • Uppgraderade operativsystem
 • Miljöer med flervalsstart
 • Med energisparfunktioner aktiverade: Systemet pausat eller i viloläge (standby)
 • När de senaste Windows-uppdateringarna inte har tillämpats. (Använd programmet Windows Update för att söka efter de senaste uppdateringarna)

Anvisningar för hämtning och installation

VIKTIGT!

 • Innan du installerar den här programvaran ska du tillämpa de senaste Windows-uppdateringarna på datorn. I annat fall kan det hända att programmet inte installeras korrekt eller att skivspelaren inte identifieras. Om du behöver hjälp med att installera Windows-uppdateringar kan du kontakta datortillverkaren eller Microsoft Corporation.
 • Proceduren har ändrats för att förbättra säkerhetsnivån.

 1. Hämta filen Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe till en nyskapad tillfällig mapp på datorn (notera katalogen som referens).
 2. Gå till den plats där filen hämtades. Kontrollera att det inte finns andra filer än den hämtade filen i mappen. Dubbelklicka på filen Hi-ResAudioRecorder_1.1.0.exe.
 3. Om skärmen User Account Control visas klickar du på Ja eller Fortsätt.
 4. Skärmen Choose Setup Language (välj installationsspråk) visas. Klicka på Nästa.
 5. På skärmen Welcome to the InstallShield Wizard for Hi-Res Audio Recorder (välkommen till InstallShield Wizard för Hi-Res Audio Recorder) klickar du på Nästa.
 6. På skärmen Welcome to the InstallShield Wizard for Sony Turntable Driver (välkommen till InstallShield-guiden för drivrutinen för Sony Amplifier), klickar du på Next (nästa).
 7. Dialogrutan License Agreement (licensavtal) visas. Läs igenom avtalet. Om du godkänner villkoren i avtalet väljer du I accept the terms in the license agreement (jag accepterar villkoren i licensavtalet) och klickar sedan på Next (nästa).
 8. På skärmen Ready to Install the Program (klar att installera programmet) klickar du på Install (installera).
 9. På skärmen Would you like to install this device software? (vill du installera enhetens programvara?) klickar du på Install (installera).
 10. På skärmen InstallShield Wizard Complete (InstallShield-guiden har slutförts), klickar du på Finish (slutför).
 11. På skärmen Welcome to the InstallShield Wizard for Hi-Res Audio Recorder (välkommen till InstallShield Wizard för Hi-Res Audio Recorder) klickar du på Nästa.
 12. Dialogrutan License Agreement (licensavtal) visas. Läs igenom avtalet. Om du godkänner villkoren i avtalet väljer du I accept the terms in the license agreement (jag accepterar villkoren i licensavtalet) och klickar sedan på Next (nästa).
 13. På skärmen Ready to Install the Program (klar att installera programmet) klickar du på Install (installera).
 14. På skärmen InstallShield Wizard Complete (InstallShield-guiden har slutförts), klickar du på Finish (slutför).
 15. På skärmen InstallShield Wizard Complete (InstallShield-guiden har slutförts) klickar du på Finish (slutför) så avslutas guiden.

Installationen av Hi-Res Audio Recorder är klar.

Avinstallera programmet Hi-Res Audio Recorder

Följande steg har tillhandahållits om du behöver avinstallera det här programmet.

 1. Tryck på knappkombinationen Windows-logotyp + X på tangentbordet och klicka på Appar och funktioner i listan.
 2. I fönstret Appar och funktioner letar du upp Hi-ResAudioRecorder.
 3. Klicka på Avinstallera för att fortsätta.
 4. Följ anvisningarna på skärmen för att avsluta avinstallationen av programmet och drivrutinen.

Frågor och svar

Felsökning

Installationen misslyckas:

 • Kontrollera att du använder en dator med något av de operativsystem som stöds. Mer information finns i Systemkrav.
 • Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken. Installationen kräver ett ledigt diskutrymme på cirka 100 MB. Ta bort onödiga filer om det behövs.

Datorn kan inte identifiera den anslutna skivspelaren:

 • Koppla från USB-kabeln och starta om datorn. Kontrollera att datorn är igång och anslut sedan datorn och skivspelaren via USB-kabeln.
 • Kontrollera att drivrutinen till USB-enheten har installerats:

  Obs! Om du ansluter datorn till skivspelaren via USB-kabeln för första gången eller använder en annan USB-port än den du använde tidigare kan drivrutinen till USB-enheten automatiskt installeras igen.

  1. Anslut skivspelaren till datorn och starta den.
  2. Tryck på tangentkombinationen Windows-logotyp + X på tangentbordet och klicka på Enhetshanteraren i listan.
  3. I Enhetshanteraren till vänster om Ljud-, video- och spelenheterna klickar du på PLUS (+)-symbolen för att expandera kategorin.
  4. Under Ljud-, video- och spelenheterna kontrollerar du att PS-HX500 finns med i listan.

Hi-Res Audio Recorder startar inte:

 • Datorn kanske inte körs på rätt sätt. Starta ett annat program och se om det fungerar som det ska.
 • Datorn kanske inte körs på rätt sätt. Starta om datorn.
 • Kontrollera att Hi-Res Audio Recorder har installerats på rätt sätt.
  1. Tryck på knappkombinationen Windows-logotyp + X på tangentbordet och klicka på Appar och funktioner i listan.
  2. I fönstret Appar och funktioner kontrollerar du att Hi-Res Audio Recorder visas.
  3. Anslut skivspelaren till datorn och starta den.
  4. Tryck på tangentkombinationen Windows-logotyp + X på tangentbordet och klicka på Enhetshanteraren i listan.
  5. I Enhetshanteraren, till vänster om Ljud-, video- och spelenheterna klickar du på PLUS (+)-symbolen för att expandera kategorin.
  6. Under Ljud-, video- och spelenheterna kontrollerar du att PS-HX500 finns med i listan.
 • Om Hi-Res Audio Recorder inte har installerats som det ska avinstallerar du programmet och installerar det på nytt.