Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • PS-HX500

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

Hi-Res Audio Recorder är ett program för att spela in ljudspår från en vinylskiva på datorn med högupplöst format och innehåller följande funktioner:

 • Ny funktion för Hi-Res Audio Recorder version 1.1.4
  • Stöd för MacOS Big Sur(11) och MacOS Monterey(12) finns nu.
   Obs! Om en dialogruta om mikrofonåtkomst visas första gången du startar programmet behöver du tillåta åtkomst till mikrofonen. Mer information finns i Efter uppdateringen nedan.

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Filinformation

Filnamn

 • Hi-ResAudioRecorder_1.1.4.pkg

Filversion

 • 1.1.4

Filstorlek

 • 4.6 MB (4 566 434 byte)

Utgivningsdatum

 • 13-04-2021

Systemkrav

Operativsystem

Hi-Res Audio Recorder är kompatibelt med följande versioner av macOS:

 • OS X Mavericks (10.9)
 • OS X Yosemite (10.10)
 • OS X El Capitan (10.11)
 • macOS Sierra (10.12)
 • macOS High Sierra (10.13)
 • macOS Mojave (10.14)
 • macOS Catalina (10.15)
 • macOS Big Sur (11)
 • macOS Monterey (12)

ANMÄRKNINGAR: 

 • Vi kan inte garantera att Hi-Res Audio Recorder fungerar felfritt
  • på alla datorer med angivna operativsystem
  • på hemtillverkade datorer, datorer med operativsystem som har uppgraderats av användaren eller datorer med flera operativsystem
  • med datorns energisparfunktioner: standby- eller viloläge

Datormaskinvara

Hi-Res Audio Recorder är kompatibelt med följande maskinvara:

 • Skärmupplösning: 1 024 x 768 bildpunkter eller högre
 • Ljuduppspelningsenhet: krävs

Vi garanterar inte felfri drift på alla datorer även om de uppfyller ovanstående systemkrav.

Hämta och installera

Anvisningar för hämtning och installation

 1. Klicka på knappen Download (hämta).
 2. Installationsfilen sparas i mappen som du har angett som destinationsmapp i webbläsarens inställningar. Som standard sparas filen i mappen Downloads (hämtade filer).
 3. Dubbelklicka på installationsfilen Hi-ResAudioRecorder_1.1.4.pkg som har sparats på datorn. Installationspaketet packas upp.
 4. Skärmen Welcome to the Hi-Res Audio Recorder Installer (välkommen till installationsprogrammet för Hi-Res Audio Recorder) visas. Klicka på Continue (fortsätt).
 5. Skärmen Software License Agreement (programlicensavtal) visas. Läs igenom avtalet och klicka på Continue (fortsätt).
 6. Godkänn avtalet genom att klicka på Agree (godkänn).
 7. Skärmen Select a Destination (välj en destination) visas. Välj en disk och klicka på Continue (fortsätt).
 8. Välj installationstyp. Vid standardinstallation väljs den inbyggda hårddisken automatiskt. Om du vill installera programvaran på en annan enhet, klickar du på Change install location... (välj installationsplats ...). Klicka på Install (installera) efter att du har valt destination.
 9. När ett inloggningslösenord krävs, anger du lösenordet och klickar på Install Software (installera programvara).
 10. Skärmen Installing Hi-Res Audio Recorder (installerar Hi-Res Audio Recorder) visas och installationen startar.
 11. När installation är klar visas skärmen The installation was successful (installationen är klar) . Avsluta installationsprogrammet genom att klicka på Close (stäng).

Efter uppdateringen

Du kan starta Hi-Res Audio Recorder enligt beskrivningen nedan.
Starta Sökare och dubbelklicka på Hi-Res Audio Recorder i Applications (program).

Obs!  När programmet har startat klickar du på knappen OK när du hittar följande dialogruta.

Om du klickar på knappen Don’t Allow (tillåt inte) kan du inte spela in ljudspår.
Välj sedan System Preferences → Security & Privacy → Privacy → Microphone (systeminställningar → säkerhet och sekretess → sekretess → mikrofon) och markera Hi-Res Audio Recorder i listan över program till höger.

 

Frågor och svar

Felsökning

Installationen misslyckas:

 • Kontrollera att du använder en dator med något av de operativsystem som stöds.
 • Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på hårddisken. Installationen kräver ett ledigt diskutrymme på cirka 100 MB. Ta bort onödiga filer om det behövs.

Datorn kan inte identifiera den anslutna skivspelaren:

 • Koppla från USB-kabeln och starta om datorn. Kontrollera att datorn är igång och anslut sedan datorn och skivspelaren via USB-kabeln.
 • Följ stegen nedan för att kontrollera att skivspelaren visas i System Information (systeminformation):
  • Anslut skivspelaren till datorn och starta den.
  • Klicka på About This Mac (om den här datorn) på Apple-menyn.
  • Klicka på Overview (översikt) och sedan på System Report (systemrapport).
  • Klicka på USB under Hardware (maskinvara) och se till att PS-HX500 visas.

Hi-Res Audio Recorder startar inte:

 • Datorn kanske inte körs på rätt sätt. Starta ett annat program och se om det fungerar korrekt.
 • Datorn kanske inte körs på rätt sätt. Starta om datorn.
 • Kontrollera att Hi-Res Audio Recorder har installerats på rätt sätt.
  • Starta Sökare och se till att Hi-Res Audio Recorder visas under Applications (program).
 • Om Hi-Res Audio Recorder inte har installerats korrekt, ska du avinstallera programmet och installera det på nytt.