Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • ZV-1

Hämtningar som krävs

Läs det här avsnittet innan du hämtar filen.

Om du vill installera den här uppdateringen måste du först hämta drivrutinen till din kamera från Sony. Mer information finns i avsnittet Så här hämtar du drivrutinen till din kamera från Sony i den här artikeln.

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Åtgärdar ett fel där kameran i sällsynta fall startas om i stillbildsläge

Tidigare fördelar och förbättringar

Följande fördelar och förbättringar ingår även i den här uppdateringen.

 • Lägger till en funktion för USB-streaming
  VIKTIGT! Den här hämtningen kan inte installeras med MacOS Big Sur
  OBS!
  • Om du ansluter via en USB-kabel till en dator eller Xperia-smartphone får du livestreaming och onlinekommunikation med hög video- och ljudkvalitet
  • Detta gäller för Xperia 1 II- eller Xperia 5 II-smartphones som har uppgraderats till Android 11. Uppdateringens tillgänglighet varierar beroende på regionen. (Från och med den 9 februari 2021)
  • Använd en USB-kabel eller anslutningsadapter som säljs i butik
 • Förbättrar kamerans övergripande stabilitet och kapacitet
  OBS! Se Hjälpguiden för mer information om alla uppdaterade funktioner.

Filinformation

Filnamn

 • Update_DSCZV1V201.dmg

Filversion

 • 2.01

Filstorlek

 • 330.9 MB (330 888 344 byte)

Utgivningsdatum

 • 01-04-2021

Förberedelser

Kontrollera systemprogramvarans version

Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har. Du måste uppdatera om systemprogramvaruversionen är version 2.00 eller tidigare.

OBS! Om skärmen Date/Time (datum/tid) visas när du sätter på kameran anger du rätt datum och tid.

 1. Välj Menu (meny) → Setup5 (konfiguration 5) → Version på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas.
  Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran

Systemkrav

Operativsystem

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande Mac-versioner:

 • macOS 10.14, 10.15, 11, 12

Datormaskinvara

Den senaste uppdateringen av systemprogramvaran är kompatibel med följande maskinvara:

 • Hårddiskutrymme: 600 MB eller mer
 • RAM: 600 MB eller mer

Annan maskinvara

 • Strömkälla för enheten: Fulladdat laddningsbart NP-BX1-batteri.
  OBS!Det går endast att utföra uppdateringen när batterinivån är (tre staplar) eller högre. Vi rekommenderar att du använder ett fulladdat batteri.
 • USB-kabel som medföljer kameran.
  OBS! Uppdateringsfunktionen kan inte garanteras med någon annan USB-kabel.

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Stäng alla andra program innan du uppdaterar systemprogramvaran.
 • Använd ett fulladdat, laddningsbart NP-BX1-batteri.
 • Ta inte ur batteriet medan uppdateringen pågår eftersom ett plötsligt strömavbrott kan medföra att kameran slutar fungera.
 • Ta bort minneskortet från kameran innan du påbörjar uppdateringen.
 • Uppdateringen av systemprogramvaran tar cirka 24 minuter. Se till att datorn inte försätts i viloläge under processen.
  OBS! Om datorn övergår till viloläge och uppdateringen avbryts måste hela uppdateringen göras om.
 • Öppna inte About This System Software Updater (om uppdateringen av systemprogramvaran) på menyn System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara). Det kan göra att uppdateringsprogrammet kraschar.
 • Anslut inte kameran till någon annan enhet än datorn.
 • Anslut inte kameran eller datorn förrän en uppmaning om att göra det visas.
 • Kontrollera att datorn är ansluten till internet.
 • Följ instruktionerna i fönstret System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara) på kameran. Välj MenuSetup3USB Connection (meny → konfiguration 3 → USB-anslutning) och kontrollera att Mass Storage (masslagring) är valt. Markera Mass Storage (masslagring) om ett annat läge än Mass Storage (masslagring) är markerat.
 • På Mac-datorer med en Apple Silicon-processor (Apple M1) ska du ändra säkerhetspolicyn. På skärmen About This Mac (om den här datorn) visas ett objekt med namnet Chip, följt av namnet på chipet. Läs artikeln Så här ändrar du säkerhetspolicyn på Mac-datorer med Apple Silicon. För Mac-datorer med en Intel-processor är det här steget inte nödvändigt.

Så här hämtar du drivrutinen till din kamera från Sony:

 1. Gå till hämtningssidan för drivrutiner för kameror från Sony och hämta lämplig drivrutin:
  OBS! Drivrutinerna för kameror från Sony är olika för Mac-datorer med en Intel-processor och för dem med en Apple Silicon-processor.
 2. Klicka på knappen Download (hämta).
 3. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
 4. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).

Så här hämtar du uppdateringsprogrammet:

 1. Klicka på knappen Download (hämta) ovan.
 2. Klicka på Download (hämta) när du har läst friskrivningsklausulen.
  OBS! Filen Update_DSCZV1V201.dmg hämtas.
 3. Spara filen på datorns skrivbord (rekommenderas).
  OBS! Filstorlek:330.9 MB (330 888 344 byte)

Steg 1: Så här installerar du drivrutinen till din kamera från Sony

 1. Stäng alla program som körs på datorn.
 2. Dubbelklicka på filen Camera_Driver_2102a.dmg som du hämtade. Anslut inte kameran i det här läget.
  OBS! Om kameran är ansluten till datorn tar du bort den innan proceduren utförs.
 3. Installationsprogrammet för drivrutinen för din kamera från Sony expanderas.
 4. Dubbelklicka på ikonen för SonyCameraDriver.pkg.
 5. Skärmen för installationsprogrammet öppnas. Fortsätt enligt instruktionerna.
 6. Du uppmanas att låta systemet starta installationen. Skriv lösenordet till administratörskontot.

  OBS!
  • Om operativsystemet visar dialogrutan System Extension Blocked (blockerat systemtillägg) (det faktiska meddelandet varierar beroende på operativsystemsversion) klickar du på knappen Open Security Preferences (öppna säkerhetsinställningar). MacOS-fönstret Security & Privacy (säkerhet och sekretess) öppnas.
  • Om meddelandet System Extension Blocked (blockerat systemtillägg) inte visas i operativsystemet går du till Steg 2: Starta uppdateringsprogrammet.
 7. På skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) öppnar du fliken General (allmänt) och klickar sedan på nyckelikonen. När du uppmanas att ange lösenordet anger du det lösenord du använde när du loggade in med administratörskontot och klickar sedan på knappen Unlock (lås upp).
 8. Klicka på knappen Allow (tillåt) för att låta systemet börja läsa in systemprogramvaran.
 9. När du har klickat på knappen Allow (tillåt) och uppmanas att starta om datorn gör du det och återgår till början av uppdateringsproceduren.
 10. Om skärmen Security & Privacy (säkerhet och sekretess) fortsätter att visas kan du stänga den.

Steg 2: Starta uppdateringsprogrammet

 1. Dubbelklicka på den hämtade filen Update_DSCZV1V201.dmg. Anslut inte kameran i det här läget.
 2. Update_DSCZV1V201 expanderas.
 3. Dubbelklicka på ikonen SystemSoftwareUpdater.
 4. Ett meddelande visas med en uppmaning om att tillåta att programmet gör ändringar. Skriv lösenordet till administratörskontot.
 5. Uppdateringen av systemprogramvaran startar.

  OBS!
  • Om systemet inte är redo att börja uppdatera visas ett felmeddelande. Vidta lämpliga åtgärder enligt meddelandet och dubbelklicka sedan på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet You need to restart your computer (du måste starta om datorn) visas startar du om datorn och dubbelklickar sedan på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet You need to install Sony Camera Driver (du måste installera drivrutinen för din kamera från Sony) visas utför du proceduren i Steg 1: Så här installerar du drivrutinen för din kamera från Sony, och sedan dubbelklickar du på SystemSoftwareUpdater igen.
  • Om meddelandet Check the Security & Privacy setting (kontrollera säkerhets- och integritetinställningen) visas utför du steg 7 och 8 i Steg 1: Så här installerar du drivrutinen för din kamera från Sony, startar om datorn och sedan dubbelklickar du på SystemSoftwareUpdater igen.
 6. Slå på kameran och anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln. USB Mode (USB-läge) visas på kamerans LCD-skärm.
 7. Klicka på Next (nästa). Det aktuella och det uppdaterade versionsnumret visas längst ner till vänster på skärmen.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
  OBS!Om det inte går att hitta enheten visas meddelandet Could not find the camera for this update (det gick inte att hitta kameran för den här uppdateringen) på datorskärmen. Pröva följande:
  • Koppla från USB-kabeln och anslut den igen.
  • Om datorn har flera USB-portar kan du pröva de andra terminalerna.
 8. När du har bekräftat att den aktuella programvaruversionen är version Ver. 2.00 eller tidigare klickar du på Next (nästa). Om systemprogramvarans versionsnummer är version 2.01 behövs ingen uppdatering. Koppla i så fall bort kameran från datorn och klicka på Finish (slutför), stäng av kameran, ta ut batteriet, sätt tillbaka batteriet och starta enheten igen.
  • Uppdatering krävs
   Bild som visar aktuell version av systemprogramvaran på System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara)
  • Uppdatering krävs inte
   Bild som visar den senaste programversionen i System Software Updater (uppdatering av systemprogramvara)
 9. Kameran återställs automatiskt.

  OBS! Inläsningsikonen kanske inte visas beroende på vilken operativsystemversion du använder.
 10. Efter den automatiska återställningen påbörjas uppdateringen och du ser en förloppsindikator. Uppdateringen tar cirka 13 minuter att genomföra.
  VIKTIGT! Stäng inte av kameran och koppla inte från USB-kabeln medan uppdateringen pågår.
 11. Kameran startas om automatiskt när uppdateringen är klar.
 12. När LCD-skärmen visas igen klickar du på Finish (slutför) och kopplar bort USB-kabeln.

  OBS!När du har startat om enheten visas ibland ett varningsmeddelande om dataåterställning. Detta är normalt. Vänta tills den här varningen försvinner.

Steg 3: Kontrollera versionsnumret för enhetens systemprogramvara.

 1. Välj Menu (meny) → Setup5 (konfiguration 5) → Version på kameran.
 2. Systemprogramvarans versionsnummer visas enligt nedan.
  Bild som visar den uppdaterade programvaruversionen
  OBS!Om du använder en Apple Silicon-processor för Mac-dator rekommenderar vi att du ställer tillbaka säkerhetspolicyn till ursprungsinställningen när uppdateringen är klar. På Mac-datorer med en Intel-processor behövs inte det här steget. Läs artikeln Så här ändrar du säkerhetspolicyn på Mac-datorer med Apple Silicon om det behövs.

Frågor och svar

Uppdateringen går inte att slutföra

Om skärmen är svart i mer än 24 minuter följer du dessa steg för att felsöka problemet:

 1. Koppla ur USB-kabeln från datorn.
 2. Ta bort batteriet och nätadaptern från kameran i några minuter och sätt sedan i batteriet igen eller anslut nätadaptern.
 3. Starta om datorn.
 4. Sätt på kameran och utför installationen igen.

När du har startat systemprogramuppdateringen visas inte skärmen för att bekräfta versionen och meddelandet Failed to update (uppdateringen misslyckades) visas.

Om detta händer är det möjligt att du har uppdaterat kameran tidigare med drivrutinen hjälpverktyg för systemprogramuppdatering och inte har avinstallerat den programvaran:

 1. Hämta hjälpverktyg för systemprogramuppdatering igen och avinstallera drivrutinen med avinstallationsverktyget i mappen Uninstaller (avinstallationsprogram) för den hämtade filen.
 2. När du har avinstallerat drivrutinen hjälpverktyg för systemprogramuppdatering dubbelklickar du på Update_DSCZV1V201.dmg för att starta om uppdateringen.