Artikel-ID : 00174337 / Senast ändrat : 15/06/2021Skriv ut

Automatisk uppdatering av e-bokläsare från Sony upphör – 1 april 2017

  Från den 1 april 2017 kommer servern för automatisk programvaruuppdatering av e-bokläsare från Sony att stängas ned.

  Du kan fortfarande göra en manuell uppdatering av den fasta programvaran eller läsaren för PC/Mac-programmet genom att hämta den från den här webbplatsen.

  Nedstängningen av de automatiska servrarna innebär att följande funktioner upphör:

  • Uppdatera läsaren för PC/Mac automatiskt via läsaren för PC/Mac*
  • Uppdatera läsaren för PC/Mac manuellt med hjälp av läsaren för PC/Mac*
  • Uppdatera den fasta programvaran via läsaren för PC/Mac*
  • Uppdatera den fasta programvaran PRS-T2/T3 via Wi-Fi*
  • Installera läsaren för PC/Mac med "Setup Reader for PC/Mac"-filen i läsaren**

  Något av följande meddelanden visas när du försöker använda de funktioner som har upphört:

  För (*) visas "There is no software needed to be updated" (ingen programvara behöver uppdateras)
  För (**) visas "A problem occurred while installing the software on your computer" (Ett fel uppstod när du installerade programvaran på datorn)