Hämtningar

Om en Sony-produkt innehåller programvara som är föremål för uppdateringar kan Sony utfärda säkerhetsuppdateringar och uppdateringar som är nödvändiga för att enheten ska fungera korrekt. Du får ett meddelande om nya uppdateringar för din enhet om den är ansluten till internet eller via relevanta supportprogram från Sony, om sådana finns. Alternativt kan du alltid gå tillbaka till den här sidan för att få de senaste tillgängliga uppdateringarna. Sony rekommenderar att du alltid installerar den senaste uppdateringen för din enhet så snart som möjligt när uppdateringen släpps. Om du inte gör det kan enheten utsättas för säkerhetsrisker och enhetens funktion kan äventyras.

Utgivningsdatum