• Mått (B x H x D)

    178 x 50 x 178

   • Vikt

    1,3 kg

   • Lågnivåutgång för hög spänning

    5 V

   • Loudness

    Nej

   • Anpassad tidsjustering

    Ja (justering)

   • Bakre basförstärkning

    Ja

   • Aux-in

    Ja (framsida)

   • Lågnivåutgång

    x 3

   • Förinställd tidsjustering

    Ja

   • Sub-utgång

    Ja

   • Främst bakre/subwoofer

    Nej

   • CD-låsningsläge

    Ja

   • Lågpassfilter

    Ja (50/60/80/100/120)

   • USB

    Ja (framsida)

   • Säkerhet

    Nej

   • Högpassfilter

    Ja (AV/50/60/80/100/120)

   • EQ

    Ja (EQ10)

   • Uteffekt (4 ohm, 1 kHz,16 V)

    100 W

   • Förval

    FM18/MW6/LW6

   • RDS/EON

    Ja

   • Displayfärg (färgvariation/negativ eller positiv)

    Svart färg/negativ

   • Knappbelysning

    REGNBÅGE

   • USB-slutare

    Ja

   • Skärmenhet (LCD/FL/OEL/TFT)

    LCD-skärm med 2 rader (med akryl)

   • iPod-kontroll (codec)

    Lita på iPod

   • iPod-kontroll (kontroll för passagerare)

    Ja

   • iPod-kontroll (listor)

    Ja

   • iPod-kontroll (pausa)

    Ja

   • iPod-kontroll (återuppta uppspelning)

    Ja

   • iPod-kontroll (upprepning)

    Ja (Spår, Album, Artist, Spellista, Genre, Poddsändning)

   • iPod-kontroll (slumpvis)

    Ja (Genre, Album, Artist, Spellista, Enhet, Poddsändning)

   • A2DP

    Ja (version 1.3)

   • AVRCP

    Ja (version 1.5)

   • PBAP

    Ja

   • OPP

    Nej

   • SPP

    Ja

   • HFP

    Ja (version 1.6)

   • Åtkomst till telefonboken via PBAP

    Ja

   • Version

    Bluetooth® version 3.0

   • Senast uppringda nummer

    Ja

   • Snabbval

    Ja (6 x 1 = 6 minnen)

   • Extern mikrofon

    Medföljer

   • Samtalshistorik (antal)

    Ja (20 nummer via PBAP)

   • Bläddra i samtalshistoriken m. PBAP

    Ja (kombinerat samtal)

   • MIC GAIN-justering

    Ja (låg/mellan/hög)

   • Säker enkel ihopparning

    Ja

   • SPÅR +/-

    Ja

   • CUE/REV

    Ja

   • Ljudkodek

    SBC, AAC

   • Indikering av metadata

    Ja

   • Justera ljudnivå

    Ja (-6 till +6 dB)

   • Paus (Bluetooth®-ljud)

    Ja

   • Jump-läge

    Ja

   • USB-enhetskontroll (codec)

    Mp3, WMA, WAV, AAC, FLAC

   • USB-enhetskontroll (listor)

    Ja

   • USB-enhetskontroll (upprepning)

    AV/SPÅR/ALBUM

   • USB-enhetskontroll (återuppta uppspelning)

    Ja

   • USB-enhetskontroll (pausa)

    Ja

   • USB-enhetskontroll (slumpvis)

    AV/ALBUM/ENHET

   • Fjärrkontroll

    Nej

   • USB-lagringsenhet

    Ja

   • USB-hubb

    Nej

  • ISO-kontakt
  • Anpassningsring (svart)