• Lågnivåutgång för hög spänning

    5 V

   • App Remote

    JA

   • Bakre basförstärkning

    JA

   • AUX

    JA (framsida)

   • Lågnivåutgång

    x 3

   • Förinställd tidsjustering

    JA

   • Sub-utgång

    JA

   • Främst bakre/subwoofer

    NEJ

   • CD-låsningsläge

    JA

   • Lågpassfilter

    JA (50/60/80/100/120)

   • USB

    JA (dubbel)

   • Säkerhet

    Löstagbar

   • Högpassfilter

    JA (AV/50/60/80/100/120)

   • EQ

    JA (EQ10)

   • Uteffekt

    55 W

   • Förval

    FM18/AM12

   • RDS/EON

    JA (RBDS)

   • Displayfärg (färgvariation/negativ eller positiv)

    Vit färg/positiv

   • Knappbelysning

    Röd, blå

   • Skärmenhet (LCD/FL/OEL/TFT)

    LCD (med akryl)

   • Passagerarkontroll

    JA

   • iPod-kontroll (ZAPPIN™)

    NEJ

   • Bläddra i listor

    JA

   • Pausa

    JA

   • Återuppta

    JA

   • Repetering

    JA (Spår, Album, Artist, Spellista, Genre, Poddsändning)

   • Slumpmässig avspelning

    JA (Genre, Album, Artist, Spellista, Enhet, Poddsändning)

   • Mic Gain-justering

    JA (låg/mellan/hög)

   • Extern mikrofon

    Medföljer

   • Spår +/-

    JA

   • Cue/Rev

    JA

   • Ljudkodek

    SBC/MP3

   • Justera ljudnivå

    JA (-8 till +18 dB)

   • Paus (Bluetooth®-ljud)

    JA

   • Jump-läge

    JA

   • Kompatibla filformat (kodek)

    mp3, WMA, WAV

   • Bläddra i listor

    JA

   • Repetering

    AV/SPÅR/ALBUM

   • Återuppta

    JA

   • USB-enhetskontroll (ZAPPIN™)

    NEJ

   • Pausa

    JA

   • Slumpmässig avspelning

    AV/ALBUM/ENHET

   • Modellnummer för medföljande fjärrkontroll

    RM-X231

   • USB-lagringsenhet

    JA

  • Antennmottagare (JASO)
  • Anpassningsring (svart)