• Mått (B x H x D)

    178 x 50 x 177 mm

   • Vikt

    1,2 kg

   • Lågnivåutgång för hög spänning

    Nej

   • Loudness

    Nej

   • Anpassad tidsjustering

    Nej

   • Bakre basförstärkning

    Nej

   • Aux-in

    Ja (framsida)

   • Lågnivåutgång

    Bakre+sub

   • Förinställd tidsjustering

    Nej

   • Sub-utgång

    Ja

   • Främst bakre/subwoofer

    Nej

   • Lågpassfilter

    Ja (80/100/120)

   • USB

    Ja (framsida)

   • Högpassfilter

    Ja (80/100/120)

   • EQ

    Ja (EQ10)

   • Uteffekt (4 ohm, 1 kHz,16 V)

    55 W

   • Förval

    EUR: FM18/MW6/LW6,RU2: FM12/FM6 (EE)/MW6/LW6

   • RDS/EON

    Ja

   • Displayfärg (färgvariation/negativ eller positiv)

    Svart/negativ

   • Knappbelysning

    Grön

   • USB-slutare

    Ja

   • Skärmenhet (LCD/FL/OEL/TFT)

    LCD (med akryl)

   • Jump-läge

    Ja

   • USB-enhetskontroll (codec)

    Mp3, WMA, FLAC

   • USB-enhetskontroll (listor)

    Ja

   • USB-enhetskontroll (upprepning)

    ALLA/SPÅR/ALBUM

   • USB-enhetskontroll (återuppta uppspelning)

    Ja

   • USB-enhetskontroll (pausa)

    Ja

   • USB-enhetskontroll (slumpvis)

    AV/ALBUM/ENHET

   • Fjärrkontroll

    Nej

   • USB-lagringsenhet

    Ja

   • USB AOA (Android Open Accessory Protocol)

    Ja (2.0)

   • USB MTP (Media Transfer Protocol)

    Ja

   • USB-hubb

    Nej

  • ISO-kontakt
  • Anpassningsring (krage): Svart (inte målad)