Berörd modell

Den här informationen avser följande modeller:

 • KD-43X7052
 • KD-43X7053
 • KD-43X7055
 • KD-43X7056
 • KD-49X7052
 • KD-49X7053
 • KD-49X7055
 • KD-49X7056
 • KD-55X7052
 • KD-55X7053
 • KD-55X7055
 • KD-55X7056

Om den här hämtningen

Fördelar och förbättringar

 • Förbättrad avkodning av digitala ljudformat (AC4-stöd)

Tidigare fördelar och förbättringar

Visa tidigare fördelar och förbättringar

Begränsningar

 • Endast för användning med produkter som säljs i Europa. Alla modeller säljs inte i alla länder/regioner.

Förberedelser

Kontrollera programvaruversionen

Det kan hända att programvaran redan är uppdaterad. Om du är osäker kan du enkelt kontrollera vilken version av programvaran du har genom att följa de här anvisningarna:

 1. Sätt på tv:n och tryck på knappen HOME på fjärrkontrollen för att visa startmenyn.
 2. Gå till Inställningar och tryck på Enter.
 3. Gå till Customer Support (kundsupport) och tryck på Enter.
 4. Modell- och programvaruversionen ska visas längst upp till höger på skärmen: 8.932. Om versionsnumret är 8.932 eller senare har du redan den senaste inbyggda programvaran.

Det finns två sätt att uppdatera den inbyggda programvaran på din BRAVIA-tv:

 • Med funktionen Automatisk programnedladdning (enkel)
 • Med en USB-lagringsenhet

Med funktionen Automatisk programnedladdning (enkel):

Sony tillhandahåller programvaruuppdateringar med förbättrade funktioner som ger användare den senaste tv-upplevelsen. Det enklaste sättet att ta emot programvaruuppdateringar är att använda Automatisk programnedladdning. Inställningen är aktiverad som standard.
Om du har aktiverat Automatisk programnedladdning nedan får du automatiskt ett meddelande om att uppdatera tv:n.

 1. Tryck på knappen HOME (start) på fjärrkontrollen.
 2. Välj Inställningar och tryck på Enter.
 3. Välj Customer Support (kundservice) och tryck på Enter.
 4. Välj Automatisk programnedladdning.
 5. Välj för att hämta programvaran automatiskt. Välj Av för att inaktivera automatisk programnedladdning.

Den nya uppdateringen av den inbyggda programvaran rullas ut gradvis till alla internetanslutna tv-apparater de närmaste veckorna efter lanseringen.

VIKTIGT! Avsnitten ”Systemkrav”, ”Filinformation” och ”Hämta och installera” nedan avser uppdatering med en USB-lagringsenhet. Du kan ignorera dem om du har slutfört uppdateringen via funktionen Automatisk programnedladdning.

Gå till Frågor och svar på vår supportwebbplats för andra vanliga frågor om felsökning.

Med en USB-lagringsenhet:

Du kan även uppdatera programvaran genom att använda en USB-lagringsenhet. Om du inte har internetanslutning på tv:n eller vill vänta på uppdateringen via Automatisk programnedladdning kan du försöka att hämta och uppdatera genom en USB-lagringsenhet enligt anvisningarna nedan.

Systemkrav

Det här behöver du

 • en dator med internetanslutning
 • en USB-lagringsenhet

Filinformation

Filnamn

 • Uppdatering av inbyggd programvara till version 8.932 för tv

Zip-filens namn

 • sony_tvupdate_2017_8932_eff_auth.zip

Filversion

 • 8.932

Filstorlek

 • 289 421 639 byte

Utgivningsdatum

 • 31-01-2024

Hämta och installera

Viktigt meddelande

 • Läs anvisningarna noga, annars kan du riskera att tv:n slutar att fungera eller måste lämnas in för reparation.
 • Stäng inte av tv:n och koppla inte från strömmen medan den uppdateras.
 • Tryck inte på några knappar utöver dem som nämns i anvisningarna.
 • Avsluta en eventuell inspelning innan du påbörjar uppdateringen av den inbyggda programvaran. (Endast modeller med USB-hårddiskinspelning.)

Hämta uppdateringsprogrammet

Innan du installerar uppdateringen måste du hämta den från internet och spara den på en USB-lagringsenhet.

 1. Hämta uppdateringsfilen till datorn.
  1. Klicka på knappen Download (hämta) högst upp på den här sidan och läs och godkänn de allmänna villkoren.
  2. Klicka på knappen Hämta längst ned på sidan för att hämta uppdateringsfilen till datorn.
 2. Kontrollera namnet och storleken på den hämtade filen (se avsnittet Filinformation).
 3. Packa upp den hämtade filen.
  Efter att du har packat upp den hämtade filen kommer mappen (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) att finnas.
 4. Sätt i USB-lagringsenheten i datorn.
 5. Kopiera eller dra och släpp mappen (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) till rotkatalogen på USB-enheten.
  Obs! Rotkatalogen är den första eller översta katalogen på enheten, som innehåller alla andra mappar.
 6. Ta bort USB-lagringsenheten från din dator och fortsätt till nästa avsnitt.

Steg 1: Installera uppdateringen

När du har hämtat den uppdaterade filen och förberett din USB-enhet kan du installera den på tv:n. Åtgärden kan ta upp till 15–30 minuter, och under installationen stängs tv:n av och slås på automatiskt. Följ de enkla stegen nedan:

 1. Sätt på tv:n.
 2. Kontrollera att inga USB-enheter är isatta i tv:n.
 3. Sätt i USB-lagringsenheten som innehåller mappen (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) i USB-porten på tv:n.
  Obs! Alla USB-portar kan användas om tv:n har flera USB-portar.
 4. Tryck på HOME på fjärrkontrollen för att öppna startmenyn.
 5. Gå till kategorin Inställningar och tryck på Enter för att välja den.
 6. Gå till och välj Customer Support (kundsupport).
 7. Gå till och välj Programuppdatering och välj sedan USB.
 8. En rad olika meddelanden visas på tv:n. Följ anvisningarna på skärmen.
 9. Uppdateringen startas och en orange LED-lampa börjar blinka på tv:ns frontpanel.
  VARNING! Under programvaruinstallationen ska du se till att
  • inte ta bort USB-enheten
  • inte stänga av tv:n
  • inte koppla bort tv:n från strömförsörjningen.
 10. När meddelandet Firmware update complete (uppdatering av inbyggd programvara slutförd) visas på tv:n stängs tv:n av och slås sedan på igen för att slutföra uppdateringen. Ta inte bort USB-minnet och stäng inte av tv:n.
 11. När tv:n slås på kan du ta bort USB-lagringsenheten från USB-porten.

Steg 2: Kontrollera att uppdateringen har slutförts

Kontrollera den aktuella programvaruversionen för att bekräfta att uppdateringen har installerats.

 • Om versionsnumret är 8.932 eller senare har programvaruuppdateringen genomförts.
 • Om versionsnumret inte är 8.932 eller senare hämtar du och installerar uppdateringen igen.

Frågor och svar

Möjligt problem under uppdateringen

Behöver du mer information? Se avsnittet med vanliga frågor om att uppdatera programvara på internet:

 • Kommer mina personliga inställningar att raderas efter uppdateringen?
  Nej, alla dina personliga inställningar behålls.
 • Kan jag installera en tidigare version av programvaran?
  Nej. För att säkerställa att tv:n fungerar optimalt är det inte möjligt att installera en äldre programvaruversion: den senaste programvaruversionen innehåller alla fördelar och förbättringar av tidigare versioner.
 • Är det normalt att tv:n stängs av under uppdateringsprocessen?
  Det är normalt att tv:n startas om under uppdateringsprocessen. Det tar längre tid för tv:n att startas om medan den nya programvaran installeras.

Så här gör du om du har problem med att uppdatera programvaran för tv:n via Internet

Om något av meddelandena An error occurred during the software update (ett fel uppstod när programvaran uppdaterades) eller Software cannot be updated using this USB device (programvaran kan inte uppdateras med den här USB-enheten) visas på tv-skärmen kan du fortsätta med följande procedurer för att hitta en möjlig lösning:

 1. Kontrollera att USB-lagringsenheten fungerar. Om den gör det, pröva att hämta uppdateringsfilen igen.
 2. Stäng av tv:n genom att trycka på strömknappen på tv:n.
 3. Tryck på strömknappen igen och börja om installationsprocessen.

Om meddelandet No newer version of the TV software was found (ingen nyare programvaruversion hittades) visas på displayen på tv:ns frontpanel har tv:n redan den senaste programvaruversionen installerad och du behöver inte uppdatera den.

Gå till Frågor och svar på vår supportwebbplats för andra vanliga frågor om felsökning.