• För kunder som har använt Imaging Edge Mobile-appen:
    • Uppdaterade kameror kan inte längre ansluta till Imaging Edge Mobile-appen. När du har uppdaterat kameran installerar du Creators' App.
    • Se till att Imaging Edge Mobile-appen är den senaste versionen (version 7.7.2 eller senare) för att para ihop kameran med Creators' App. Om Imaging Edge Mobile-appen inte är den senaste versionen uppdaterar du den innan du försöker parkoppla kameran med Creators' App.
    • Om du använder en iPhone/iPad stänger du av den efter att du har uppdaterat kameran och slår sedan på den igen (omstart). Parkoppla sedan kameran med Creators' App. Instruktioner om hur du installerar och ansluter Creators' App finns i Migrera från Imaging Edge Mobile till Creators' App.
  • Försiktighetsåtgärder vid uppdatering från version 1.02 eller tidigare
    • Vid uppdatering från version 1.02 eller tidigare måste du uppdatera till version 1.05 innan du fortsätter med uppdatering av version 4.00 . Uppdatera endast till version 4.00 efter uppdatering till version 1.05. Om du försöker uppdatera till version 4.00 utan att uppdatera till version 1.05 kommer ett fel inträffa och du kan inte uppdatera.
    • Följ anvisningarna nedan för att ta reda på vilken version av systemprogramvara du har.
      Obs! Om skärmen Date/Time (datum/tid) visas när du sätter på kameran anger du rätt datum och tid.
      1. På kameran väljer du Menu (meny).
      2. Välj Setup (konfigurera) → Setup Option (inställningsalternativ) → Version.

Om versionen redan är version 1.05 eller senare uppdaterar du till den senaste versionen av systemprogramvaran.

Version 1.05 (för version 1.02 eller tidigare)

senaste uppdatering (för version 1.05 eller senare)